Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferenczy


Ferenczy György (Nagymaros, Hont vm., 1852. márc. 28.-Ipolyszalka, 1944. máj. 11.): plébános, esperes. - A gimn-ot Esztergomban, a teol-t a KPI-ben végezte. 1875. VII. 25: pappá szent. X: Pozsonypüspökiben kp., 1880: Félen adm., VII: Esztergom-Szt Anna beneficiátusa, 1890: Ipolyszalka plnosa, 1905: esp. - Fm: Az élet kenyere. Imádságos és énekeskv. kat. gyermekek számára, kiváló tekintettel az első áldozókra. Szerk. Bp., é.n. - Lelki hangzatok. Imádságok és elmélkedések kat. hívek számára. Winterberg, 1888. - Áhítat szava. Imakv. kat. ifjak és felnőttek számára. Uo., 1892. - Ifjúság kalauza. Imakv. a kat. ifj. számára. Uo., é.n. 88

Zelliger 1893:127. - Szinnyei III:399. - Hont vm. 1896:241. - Schem. Strig. 1917:315. - P. Hírl. 1944. V. 17.

Ferenczy Jakab Zsigmond, OSB (Pér, Győr vm., 1811. febr. 26.-Esztergom, 1884. máj. 22.): tanár. - 1828. X. 16: lépett a r-be. 1830/31: Győrött bölcs-et, 1832-36: Pannonhalmán fil-t és teol-t tanult. 1832. XII. 10: ünn. fog-at tett, 1836. VIII. 1: pappá szent. 1836: hitszónok Pannonhalmán. 1838: a r. növ-ek oktatója Győrött. 1840: a m. nyelv és irod. akad. tanára Pozsonyban. 1850: Győrött gimn. tanár. 1852-73: az esztergomi gimn. ig-ja és házfőn. 1874-84: házfőn. és kvtáros Esztergomban. - M: Adalék honi nyelvünk és irod-unk tört-éhez. Pozsony, 1844. - A pozsonyi akad. tört. Pest, 1847. (Vsz. kz.!) - M. irod. és tudományosság tört. Uo., 1854. - M. írók. Életrajzgyűjt. 1. köt. Danielik Jánossal. Uo., 1856. - 1853-72: szerk. az Esztergomi Gimn. Értesítőjét. S.B.

Szinnyei III:403. - Balogh 1940:40. - PN 1986:68. (454.)

Ferenczy Viktor György, OSB (Sopron, Sopron vm., 1894. márc. 4.-Győr, 1943. nov. 30.): gimnáziumi tanár. - 1910. VIII. 6: lépett a r-be, 1917. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 24: pappá szent. és mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. Haláláig a győri Czuczor Gergely Gimn. tanára. - M: A nyugvó elektromosság kísérletekben. Bp., 1923. (A Zászlónk Diákkvtára 60-61.) - Jedlik Ányos élete és alkotásai. 1-4. köt. Győr, 1936-39. (Klny. Győri Czuczor Gergely Gimn. értes. 1936-39) 88

PN 1986:163. (1245.) - Gulyás VIII:929.

Ferenczy György plnos

Ferenczy Jakab Zsigmond OSB