Magyar Katolikus Lexikon > F > Fejes


Fejes Károly (Újverbász, Bács-Bodrog vm., 1885. nov. 13.-Székesfehérvár, 1965. jan. 23.): plébános. - A teol-t Pécsett végezte, 1908: pappá szent. Sombereken, 1910: Cikón, 1911: Bátaszéken kp., 1914-17: táb. lelkész, 1916-17: az orosz harctéren szolgált. 1917: karkp., 1924: szegyh. sekrestyeig., 1926-58: nyugdíjazásáig Pécs-Rácvárosban plnos, 1938: a pécsi tanker. egyhm. tanfelügy-je, 1946-58: pécsi ker. esp. - Pécs-Rácváros tp-ában új orgonát építtetett. - M: A lelki élet 3 alaptétele. Írta Moritz Meschler. Ford. Pécs, 1930. (2. kiad. 1931. A borítón a ford. neve társszerzőként; 2 [!3.] kiad. Bp., 1944) 88

Schem. Qu. 1914:252; 1963:93; 1972:158. - Gulyás VIII:605.

Fejes Tibor, Jézus Szt Szívéről nev., Piar (Komárom, Komárom vm., 1906. szept. 2.-): gimnáziumi tanár. - 1922. VIII. 27: lépett a r-be, 1928. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1930. III. 9: pappá szent. és hittanári okl-et szerzett. A r. váci, 1931: kecskeméti, 1935: debreceni gimn. tanára, 1937/38: a Kalazantinumban az egyhjog, a missale- és breviárium-magyarázat, a patrológia, az aszketika és a lit. gyakorlatok r. tanára, 1938-44: a szegedi városi Dugonics Gimn. hittanára. - M: Férfias kereszténység. Gondolatok férfiak és nők számára. Írta Bonifaz Wöhrmöller. Ford. Bp., 1939. - Hogyan kell ministrálni? Szeged, 1941. - A hétköznap megszentelése. Írta A. M. Nailis. Ford. Bp., 1941. - Uram, taníts meg bennünket imádkozni! Írta Richard Gräf. Ford. Uo., 1942. 88

Schem. Piar. 1930/31:53. (1947: nincs!) - Gulyás VIII:609.