🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fabri
következő 🡲

Fabri Ferenc, SJ (Léva, Bars vm., 1726. aug. 10.-Zsigárd, 1791. okt. 1.): hitszónok, plébános. - 1743: Bécsben lépett a r-be. Fölszentelése után hitszónok több rházban. 1753: Kassán tanár. 1773 u. Zsigárdon plnos és a lévai ker. alesp-e. - M: Locumtenentes Hungariae sub Regibus Austriacis. Kassa, 1752. **

Szinnyei III:45. - Bars vm. 1903:185. - H. Kovács 1907:49.

Fabri, Johannes (Leutkirch, Württemberg, 1478.-Bécs, 1541. máj. 21.): megyéspüspök, teológus. - Freiburgban tanult. Pappá szent. Lindauban, 1514: Leutkirchben plnos. Bázeli knk., 1517: Konstanzban ált. helynök. A reformációról tárgyaló birod. gyűléseken a teol. viták résztvevője volt. 1523: találkozott Ferdinánd főhg-gel. 1524. X. 16: wiener-neustadti spp. 1529: budai prép., Ferdinánd kir. gyóntatója és udvari szónoka. 1530. XII. 5: bécsi mpp. Kezdetben közel állt →Erasmushoz, de a reformáció kibontakozásakor élesen szembefordult a protestantizmussal. 1529: V. Károly megbízásából Angliába utazott, hogy VIII. Henriktől segítséget kérjen a török ellen. 1530: megbízták, hogy a birod. gyűlés előkészítésére vizsgálja felül az →ágostai hitvallást. 1536: emlékiratot készített az összehívandó egyetemes zsin-ról, melyet III. Pál el is fogadott. - Fm: Malleus in haeresim Lutheranam. Köln, 1524. - Summarium. 1526. - Antilogiae. Augsburg, 1530. - Opera. Köln, 1537. **

Eubel III:354. - LThK 1931. III:935. - LThK IV:1333.