🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Földi
következő 🡲

Földi (1938-ig Földing) Elemér (Bakonyszentiván, Veszprém vm., 1914. máj. 9.-): plébános. - A középisk-t Pápán és Veszprémben végezte. 1934-40: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. hallg-ja, 1939. VI. 18: pappá szent. 1942: teol-ból drált. Balatonfüreden kp. és hitokt., 1940. IX: Csabrendeken, 1941. II: Nyárádon, 1941. IV: Somlószöllősön, 1942. VII: Külsővaton, 1942. IX: Csurgón kp., 1946. IX: hittanár, nevelőint. és tp. ig., 1949: Veszprémben teol. tanár, szem. tanulm. felügy., 1952: Keszthelyen hitokt., 1953: a Magyarok Nagyasszonya pléb. kp-ja, 1955. IX: Nyirádon, 1959: Köveskálon, 1979: Csóton plnosh. - A veszprémi szem. föloszlatása után egy ideig téglagyári munkás. Köveskálon helyreállíttatta a tp-ot, föltáratta freskóit, új, 11 változatú orgonát és 500 kg-os harangot szerzett, Balatonhenyén helyreállíttatta a tp-ot; Csóton korszerű plébházat építtetett a régi mellett, 1980: helyreállíttatta a tp. belsejét. - M: A Sámuel-kv. költői részeinek teol-ja. Bp., 1942. (Dolgozatok a Bpi Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Ósz-i Szentírástud. Szem-ából 5.) 88

Pfeiffer 1987:413. - Schem. Vesp. 1992:159.

Földi Endre (Bp., 1919. szept. 28.-): plébános. - 1932-42: elvégezte a Műegyetemet, 1944-ig tanársegéd. →Varga László SJ mellett vett részt az egy. Mária Kongregációjának munkájában, 1939: a szoc. szako. vez-je. 1942: az →Országos Magyar Katolikus Diákszövetség szervezője, 1943: elnöke. →Mihalovics Zsigmond és →Szappanyos Béla mellett az AC ifj. biz-ában dolgozott, Bpen, Kolozsvárt és Pécsett megszervezte a kat. szabadegyetemeket, később a világnézeti akad-kat. Munkatársa volt a KALOT-ban →Kerkai Jenőnek és →Nagy Töhötömnek, az EMSZO-ban →Eglis Istvánnak és →Freesz Józsefnek, a KIOE-ben →Ikvay Lászlónak. 1943 őszén egy kat. világnézeti akad. előkészítésére fogalmazott röpcédula miatt sajtópert indítottak ellene, s mint kommunistát akarták perbe fogni. 1944: a bombázások idején megszervezte az Önkéntes Ifj. Mentőcsapatot. Embermentő tevékenysége miatt XI: a Gestapo kutatott utána, de ekkor már katona volt, X. 19: mint tervezőmérnök bevonult a bajai utászokhoz, ahonnan No-ba vezényelték. Amerikai fogságba esett, 1945. VIII: megszökött. Tüdőbetegségből fölépülve Pullachban (Au.) belépett a JT-ba. 1947: hazatért, a Manrézában novícius, de kiújuló betegsége miatt eltanácsolták. 1949: Veszprémben kispap, 1952: a szem. föloszlatásakor utcára került. 1958: az illegális Mária-légió vez-je. 1961. II. 6: bpi lakásán házkutatást tartottak, kv-eit elkobozták, s a Fő u-ba hurcolták. VI. 19: Bimbó István bíró tanácsa zárt tárgyaláson államellenes összeesküvés vádjával 6,5 év szigorított börtönre, 10 év pol. jogvesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélte. A Markó u-ban, Márianosztrán, Tökölön és a Gyűjtőfogházban raboskodott. Cipészműhelyben és szőnyegszövő üzemben dolgozott. 1963. III: amnesztiával szabadult, de még hosszú ideig rendőri felügyelet alatt állt. 1982: folytathatta tanulmányait az esztergomi szem-ban, 1984. VI: 16: szent. pappá. Sóshartyánban plnos, majd a bpi Szt István-baz. kp-ja. H.V.K.

Népszabadság 1961. VI. 7: 8. (A MTI közlem. államellenes szervezkedés bírósági tárgyalásának megkezdéséről); VI. 20: 10. (A Főv. Bíróság ítéletet hozott Havass Géza és társai bűnügyében) - Berecz János: Ellenforr. tollal és fegyverrel. Bp., 1981:47. - Magyar Nemzet 1989. XI. 9: 10. (Jámbor Ottó: A „fekete hollók” összeesküvése) - Új Ember 1991. IV. 21. (Elmer István: A hittanóra államellenes összeesküvés) - s.k. - Hetényi Varga I:73.


Földi Erzsébet Jozefa SZLT (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1913. júl. 29.–Vác, 2003. aug. 6.): szerzetesnő. – Apja kisiparos, anyja htb. ~ Bpen 1928: éretts., majd polg. isk. tanárképzőt végzett. 1932. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1937. III. 25: tette. Veszprémben, 1947: Szentendrén nevelő tanár. – 1951: Vácott a I. sz. postahivatalban, 1953: uitt a MÉH váll-nál, 1963: a váci járási tanács művelődési o-án adminisztrátor. 1971: a Szőnyi Tibor kórház körzeti rendelőjében orvosírnok. 1988: nyugdíjazták. 1989. I. 5: a váci szoc. otthonba költözött. s. k.