🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erazmisták
következő 🡲

erazmisták: humanista filológusok, írók, fordítók, Rotterdami →Erasmus magyar követői. - Erasmus mo-i ismeretéről már a 16. sz. végén vannak adataink, az erazmizmus csak II. Lajos uralkodásának éveiben vált szélesebb körűvé. Az eu. humanista gondolkodásra nagy hatással volt Erasmus embereszménye („humanitas Erasmiana”), melynek fő vonásai: békevágy, a műveltség terjesztése és színvonalának emelése, mindenféle erőszak és durvaság elítélése, a klasszikus nyelvek és szövegek tiszt-e, filológiai kriticizmus, anyanyelvkultusz, kapcsolatok kiépítése Eu. tudósai között. Ezeket az eszméket többé-kevésbé ismerte a hazai ~ első nemzedéke is, melynek tagjai →Piso Jakab, Eck Bálint, →Brodarics István, Kassai Antoninus János, →Henckel János, →Oláh Miklós stb. Miként Erasmus elhatárolta magát Luther mozgalmától, úgy követői is többnyire helytelenítették a reformációt. Az erazmizmusból többfelé is ágazott út: Oláh Miklós a m. kat. restauráció egyik vezéralakja lett, Henckel János a lutheranizmushoz csatlakozott. Az ~ 2. nemzedéke a Biblia nemz. nyelvre ford-át tekintette föladatának: →Pesti Gábor a 4 evang-ot, →Komjáti Benedek Szt Pál leveleit, →Sylvester János a teljes ÚSz-et ford. m-ra. Bi.I.

Minerva 1924:1. (Thienemann Tivadar: Mohács és Erasmus) - Tükör 1935:485. (Kerecsényi Dezső: Erasmus és Mo.) - Zwingliana 1937. VI:7. (Nyikos Lajos: Erasmus u. der böhmisch-ung. Könighof) - Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és m. barátai. Bp., 1941. - Litter. hongr. - litterature européenne Uo., 1964. (Gerézdi Rabán: Erasme e la Hongrie) - Nyelv- és Irod-tud. Közl. 1967:125. (Dankanics Ádám: Erasmus erdélyi olvasói) - ItK 1983:391. (Ács Pál: A m. irod. nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő)