🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > encomienda
következő 🡲

encomienda (sp.): 1. a középkori Spanyolországban a személyi függés állapota (→hűbériség, →jobbágy). - 2. a sp. egyházjogban üres egyházi javadalom átruházása a széküresedés idejére. - 3. ~ indiana: az amerikai gyarmatokon szolgálati birtok. A sp. kirság az indiánokat alattvalónak, földjüket saját birtokának tekintette és tervszerűen szervezett gazdálkodást folytatott (repartimiento). Ennek keretében kapott az encomendero jogot max. 300 indián munkájának javadalomszerű használatára. E jog 2-3 évre, esetleg élethosszig szólt. 1535-től 1-1 conquistador 2 életre is kaphatott ~t. Ellenszolgáltatásként gondoskodnia kellett az indiánok megtérítéséről és kat. neveléséről. - Az ~nak 2 típusa volt: az Antillákon munkáltatási, Mexikóban és Peruban adószedési jog. A visszaélések miatt az indiánokat védő egyháziak (→Las Casas pp.) erősen bírálták az ~ intézményét, 1542: az "Új Törvények" betiltotta, de kir. rendelet csak 1718-21: törölte el. A.Á.