🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > emberiség kora
következő 🡲

emberiség kora: az →ember megjelenése óta eltelt idő. - Amíg a termtud. nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, a kerségben elég ált. volt a meggyőződés, hogy a Szentírás adatai az üdvtört. megállapításokon túl a profán tört-ben is eligazítást nyújtanak. Így a Ter-ben szereplő családfák alapján a maszoréta héb. szöveg Kr. e. 4145 évet számlált, míg a gör. LXX 5256-ot. A tud. megállapításai azonban ettől nagyon eltérnek, azért fölmerült a kérdés, hogy a Szentírás egyáltalán akar-e ilyen tört. megállapítást tenni, hiszen az ilyen adatok nem tartoznak a hithez, és nem is függnek vele össze. Azt is tudjuk, hogy a régi embereknél az →életkorra vonatkozó számoknak szimbolikus jelentése is volt. - A leletek tanúsága szerint a homo sapiens legősibb formája, a neantroposz a 2. és 3. eljegesedés közötti korból való, így az ~t 5-600.000 évre becsülik. - A Szentírás és a →kinyilatkoztatás szempontjából az ~nak számadata közömbös. A ker. tanítás csak azt követeli, hogy az ember eredetét hozzuk kapcsolatba Isten teremtő beavatkozásával, ne pedig csupán természeti erők produktumának tartsuk. G.F.