Magyar Katolikus Lexikon > E > egzisztenciális etika


egzisztenciális etika: a katolikus erkölcsteológia ága, mely az erkölcsi cselekvésben a lényegi mellett az egzisztenciális szempontokat is szem előtt tartja, s az általánossal szemben az egyedire teszi a hangsúlyt. - Az ~ szerint az egyes ember csak akkor lesz erkölcsös, ha az értékeket a maga sajátos módján valósítja meg. Egy-egy konkrét elkötelezettség nem az egyetemes törv. egyedi esete, nem is afféle tipikus eset, hanem fölhívás, kihívás, amely az egyéntől konkrét választ követel. Nem ragadható meg tisztán fogalmilag, tárgyszerűen, hanem csakis személyes jelleggel, kire-kire rászabott feladatként, ami mögött Isten akarata rejtőzik. Az ~ nem jelenti az ált. lényeg-etika elvetését, hanem csak kiegészítését; s elhatárolandó az egyh. tanítóhiv. által elítélt szituációs etikától is. →egzisztencia, →egzisztencia-filozófia Cs.I.

LThK III:1301.