Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházi hivatal elvesztése


egyházi hivatal elvesztése: a hivatal megüresedésének módja, amikor a hivatal birtoklásának jogát továbbra is életben maradó személy veszti el. - Az ~nek jogcímei: 1. Az előre megállapított idő letelte. Így a meghatározott időre adott hivatalokat (vö. pl. 477.k. 1.§, 494.k. 2.§, 624.k., 1422.k.) lehet elveszíteni. - 2. A jogban meghatározott életkor elérése. Ilyen automatikus hivatalvesztésre a CIC-ben nincs példa, hiszen a róm. kúria közp. hatóságait vezető bíb-ok (354.k.), a megyés- és →segédpüspökök (401.k. 1.§, 411.k.) v. a plnosok (538.k. 3.§) 75. életévük betöltésekor kötelesek ugyan lemondani, de ez nem olyan korhatár, amelynek elérésével magától elvesztenék hivatalukat. Ha pl. a 75. életévét betöltött plnos felszólítás után sem hajlandó lemondani, a mpp. nem nyilváníthatja rögtön üresnek a hivatalt, hanem le kell folytatnia az →elmozdítási eljárást, mégpedig a hatályos jog szerint az 1742.k. 1.§-ának megfelelően. A bíb-ok 80. életévük betöltésével magánál a jognál fogva elvesztik bizonyos hivatalaikat. - 3. →lemondás. - 4. →áthelyezés. - 5. elmozdítás. - 6. →megfosztás. - A hivatalt birtokosa nem veszti el a hivatalt adományozó hatóság jogának megszüntével (184.k. 2.§). Mikor tehát ezt a jog mégis elrendeli (pl. az →általános helynök és a →püspöki helynök, ha nem spp., elveszti hivatalát a pp. szék megüresedésével, vö. 481.k. 1.§, 409.k. 2.§), az ~nek különleges módjával állunk szemben. Ilyenkor az ~ automatikus. - Ha a bármilyen fajtájú ~ hatályba lépett, ezt mielőbb tudtára kell adni mindazoknak, akiknek valamilyen joguk van a hivatal betöltésében való részvételre (pl. a választóknak, a bemutatási joggal rendelkezőnek) (184.k. 3.§). Ez a közlés a hivatal betöltésére illetékes hatóság feladata (vö. 162.k., 165.k.). E.P.

Erdő 1991:146.