🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eusztathiosz
következő 🡲

Eusztathiosz (Konstantinápoly?-1193. szept. v. 1194. aug.): metropolita, tanító, nyelvész, történész, egyházfejedelem. - Szerz-ből 1156: diákonus és Konstantinápolyban a grammatika, retorika és fil. tanára. 1174: Myra pp-évé rendelték, de I. Mánuel cs. még székfoglalója előtt, 1175: Szalonikibe irányította. Szigorú egyhfegyelmi intézkedései miatt 1191: visszahívták Konstantinápolyba. Rövid idő múlva visszatért Szalonikibe. Amikor 1185: a normannok elfoglalták városát, ~ körültekintően védte híveit. Vsz. már tanítói ideje alatt írt magyarázatokat Homérosz Iliászához és Odüsszeájához, Pindaroszhoz (ebből csak a bevezetést ismerjük), Arisztophanészhoz és egy parafrázist Dionüsziosz Periegetészhez. Ezekben értékes skolasztikus ismereteket őrzött meg. A népr. iránt a kk-ban egyedülállóan érdeklődött. 1180: figyelmeztette I. Mánuel cs-t, mert az az iszlámot tagadó esküforma ellen volt. Ránk maradtak beszédei és 74 levele, Szaloniki elfoglalását (1185) is megírta. A ktori élet reformjáról írt munkája és a kétszínűségről szóló híres tractusai clunyi szellemet árulnak el. **

LThK III:1204.

új