🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eucharisztia őrzése
következő 🡲

Eucharisztia őrzése: 1. Kötelező az ~ a szegyh-akban és a velük azonos megítélés alá eső tp-okban, minden plébtp-ban, valamint a szerz. intézmények, ill. az →apostoli élet társaságai házaihoz tartozó tp-ban v. kpnában (934.k. 1.§ 1). - 2. Szabad az ~ a pp. házikpnájában, továbbá a →helyi ordinárius engedélyével más tp-okban, kpnákban és házikpnákban is (934.k. 1.§ 2). - 3. Tilos az Euch-t - a fenti esetek kivételével - bárkinek is magánál tartania (őriznie) v. útra magával vinnie, kivéve sürgető lpászt. szükséghelyzetben. Ilyenkor azonban meg kell tartania a mpp. által adott előírásokat (935.k.). - Ahol az ~ történik, kell lennie valakinek, aki gondot visel rá, s ha lehetséges, legalább havonta kétszer szentmisét is kell bemutatni ezeken a helyeken (934.k. 2.§), már azért is, hogy az Oltáriszentség a megromlás elkerülése végett rendszeresen megújítható legyen. Ha tp-ról van szó (és nem pl. engedély alapján magánkápolnáról), hacsak súlyos ok nem gátolja, legalább napi néhány órán át nyitva kell állnia a hívők számára, hogy imádkozhassanak az Oltáriszentség előtt (937.k.). Szerz. intézmény házában v. más vallásos házban csak egy helyen, a házhoz tartozó tp-ban v. főkpnában szabad a szentséget őrizni, de megfelelő okból az ordinárius megengedheti, hogy az Euch-t ugyanannak a háznak más kpnájában is őrizzék (936.k.). - Az ~nek helye tartós jelleggel a →tabernákulum, azon belül →cibórium v. más hasonló edény. Az így tárolt szentostyák mennyiségének a hívők szükségleteihez kell igazodnia. A régi partikulák szabályos elfogyasztása után gyakran meg is kell újítani az oltáriszentséget (nehogy megromoljék; 939.k.). A tabernákulum előtt, melyben a Legszentebbet őrzik, Krisztus jelenlétének jelzésére és tiszteletére →örökmécsnek kell állandóan világítania (940.k.).-- A K-i egyh-akban az ~ a helyi hierarcha felügyelete és szabályozása alá tartozik. Azokban a tp-okban, amelyekben nyilvános istentiszteletet és havonta legalább néhányszor isteni liturgiát végeznek, kötelező az ~, elsősorban a betegek számára, híven megtartva a maguk →saját jogú egyházak lit. kv-einek előírásait. E.P.

CCEO 1990:714. k. - Erdő 1991:363.