🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdélyi Katolikus Akadémia
következő 🡲

Erdélyi Katolikus Akadémia, EKA, Nagyvárad/Kolozsvár, 1929-1938: katolikus írók, művészek, tudósok világnézeti alapon való tömörülése; a →Szent István Akadémia erdélyi megfelelője. - Alapításáról már 1922: cikkeztek, de az ötletet akkor elvetették. 1928. IX. 14/16: Nagykárolyban a Kat. Nagygyűlésen →Pakocs Károly javasolta az ~ létrehozását. Az →Erdélyi Római Katolikus Népszövetség irod. szako-a fölkarolta az indítványt, az alapszabályzat és az ügyrend összeállítását →Karácsonyi János irányította; 1929. III. 13: az intézőbiz. ülésen formálisan, 1929. V. 27: Nagyváradon a Kat. Kör dísztermében ténylegesen is megalakult az ~. Az ~ első vezérkara: Némethy Gyula eln., Paál Árpád és Pakocs Károly aleln., György Lajos főtitkár. A 15 fős szakosztályok alapító tagjai: 1. Tudományos szako.: Bagossy Bertalan, Bíró Vencel (eln.), Bilinszky Lajos, Bitay Árpád (titkár), Boros Fortunát, Büchler Pál, Faragó János, György Lajos, Hirschler József, Juhász Kálmán, Károly Irén, Némethy Gyula, Rajka László, Roska Márton, Scheffler János; 2. Szépirod. és műv. szako.: Antal Áron, Járossy Rezső, Kövér Erzsébet, Mael Ferenc, Magyar Bálint, Pakocs Károly, Pálffyné Gulácsy Irén (eln.), Pap Jánossy Béla, Rass Károly, Serestély Béla, Szalay Mátyás (titkár), Szemlér Ferenc, Szopos Sándor, Újlaky János, Walter Gyula; 3. Társadalomtud. és újságírói szako.: Balázs András, Balogh Arthur, Czumbel Lajos, Gyárfás Elemér (eln.), Jakabffy Elemér, Lestyán Endre, Paál Árpád, Patay József, Scheffler Ferenc, Schütz Balázs, Sulyok István, Szilágyi Mihály Dózsa, Trefán Leonárd, Veress Ernő (titkár). Wild Endre. - A 2. ülést 1929. IX. 14: Brassóban tartották. 1931: változások a vezetőségben: Gulácsy I. helyét Pap Jánossy B., Gyárfás E. helyét 1 évre Balázs A. vette át. 1933: közp. titk-ként →Dsida Jenőt alkalmazták; 1938: Pakocs K. eln., György L. és Gyárfás E. aleln., →Heszke Béla titkár lett. - Új tagokat is fölvettek: 1930-32: Orient Gyula, Ruzitska Béla, Temesváry János, 1933: Baráth Béla, 1938: Bethlen Györgyné, Boga Alajos, Venczell József, Albert István, Auberman Péter, Buzás Gerő, Csatári Adél, Dávid László, Domby József, Domokos Pál Péter, Erőss Alfréd, Faragó Ferenc, Flórián Tibor, Fodor József, Földes Jólán, Földi István, Huzella Ödön, Józsa János, Kajtsa Ferenc, Kéki Béla, Kiss Jenő, Málnássy Tivadar, Márton Áron, Nagy András, Németh Kálmán, Papp Asztrik, Puskás Hugolin, Reischel Arthur, Rózsa József, Schiff Béla, Vámszer Géza, Vuchetich Endre, Xántus János stb. - 1930. XI: a szako-ok fölváltva értekezéseket olvastak fel, rendszerint a kolozsvári Lyceum-kvtár v. a Kat. Főgimn. dísztermében, ugyanekkor hangzott el a főtitkár v. szakosztályeln. tagavató beszéde is. A tagok irod. estélyeken, kat. rendezvényeken is fölolvastak (pl. 1931. XI. 15-22: Szt Antal és Árpádházi Szt Erzsébet jubileuma, 1939. II. 15: díszgyűlés Márton Á. pp-ké szent. alkalmából stb.). - 1936/37: hatóságilag megtiltották az Erdély szó használatát, ezért időlegesen Ardeali Katolikus Akadémia néven szerepelt. 1938. IX. 12: rendeletileg megtiltották az Akadémia szó használatát, ezért vette föl a →Pázmány Péter Társaság nevet. Az ~ közleményeit, híreit jórészt az Erdélyi Tudósító és A Hírnök közölték; 1929-32: az →Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai c. sorozatot Kolozsvárt György Lajos szerk. Ku.P.

Kat. Naptár 1931:134. - Pásztortűz 1932. 18:294.