🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Endrődy
következő 🡲

Endrődy J. László   →Endrődy László

Endrődy János Mihály, Isten Anyjáról nev., Piar (Értény, Tolna vm., 1757. szept. 26.-Kalocsa, 1824. febr. 27.): tanár. - Gimn. tanulm-ai után 1774: Kecskeméten lépett a r-be, 1777/78: Kalocsán tanított, 1779-81: Kolozsvárt tanult bölcs-et, közben 1780. X: Gyulafehérvárt pappá szent. 1782: Kőszegen tanított, 1783-85: teol-t tanult Nyitrán, Kalocsán és Egerben. 1786: Kanizsán tanított, 1787-89: Csáky János gr. nev-je Kassán. 1790-91: Temesvárt, 1792: Pesten tanár. 1793-1805: a Napóleon elleni hadjáratokban Barco Vince br. lovas ezredének és más ezredek tábori papja. 1806-11: a gr. Esterházy családnál nev., 1812-23: Nagykárolyban tanár és házfőn. 1824: Kalocsán gimn. ig. Fölismerte a nemz. nyelv és irod. ápolásának fontosságát. Erkölcsi, teol. munkái mellett a m. színjátszás érdekében tevékenykedett. "Játékszínhez alkalmazta" Dugonics András Az arany pereczek c. reg-ét (bemut. 1792. VI. 18: Budán, majd sokszor előadták, a későbbiekben Macskássy Julianna címen is). - A m. játékszín 1-4. köt-ben kiadta kora legjelesebb eredeti és ford. drámáit, melyhez M. játékszín, m. színpad c. tört. bev-je az első m. színészeti-színházi szakkv. - M: Az ó- és új testamentomi tört-ek. Pozsony, 1806. (ném. nyelven Kassa, 1788) - Az arany pereczek. 5 fv. Pest, 1792. - A m. játékszín. 1-4. köt. Uo., 1792-93. - Die Freidenker. H.n., 1796. - ~nak br. Barco ezredgye áldozó papjának költeményei... Pest, 1798. - ~nak br. Mészáros m. lovasezredgye tábori papjának... költeményes munkái. 1-3. köt. Uo., 1801. - Csak egy két szó erköltsi megvesztegettetésünkről. Uo., 1803. - Az embernek boldogsága... 1-3. köt. Uo., 1806. - A keresztyén meggyőződésből. Pozsony, 1806. (ném-ül is) - Deák grammatika. 3 kv. Uo., 1810. - A papi r-nek érdeme. Szeged, 1819. - Epigrammái az OSZK kz-tárában. D.J.

Duda János: ~ról. Bp., 1892. - Szinnyei II:1302. (*Érd, Fejér vm., 1756! Rulla után) - Perényi József: ~ életrajza. Nagykanizsa, 1899. - M. Shakespeare-Tár 1916:286. (Fest Sándor: "A'hogy tetszik" első nyoma irod-unkban) - Ongrádi József: A piar-k irodtört. munkássága. Bp., 1935:20.

Endrődy (1935-ig Jambrekovich) László (1905. júl. 17.-San Jose, Calif., USA, 1975. júl. 10.): teológiai tanár, lelki író. - 1932. V. 3: lépett a r-be. 1934: Pécsett a Pius. gimn. tanára, majd Szegeden és Lővenben felsőbb teol-t végzett. 1937: szent. pappá. 1940: Szegeden a JT Hittud. Főisk. tanára. 1949 k. külf-re távozott, az USA-ban telepedett le. Később elhagyta a r-et. - M: Emlékézés gr. Apponyi Lajosnéról. Bp., 1932. - Jézus nyomában. B. Pignatelli József élete. Írta G. Bouffier. Ford. és átd. Uo., 1936. - Életet Krisztusért. Kaszap István 1916-1935. Uo., 1936. (2. bőv. kiad. 1940, 3. bőv. kiad. 1941, 4. bőv. kiad. 1942, 17. kiad. 1945) (csehül: H.é.n.; fr-ul: Bp., 1941. [Klny. Nouvelle Revue de Hongrie]; lengy-ül: Bp., 1943; ném-ül: Uo., 1942, 1943; ol-ul: H.é.n., szerző neve nélkül; or-ul: Uo., 1943; horvátul: Uo., 1943) - Páter Petit hajója. (1. rész: Páter Petit élete, 2. r: Páter Petit hajója) (Adolphe Petit: Mon navige c. m-vel) Bp., 1937. - Szeretettel, szenvedéssel... (Kaszap István lelkisége) Uo., 1938. (2. kiad. 1942, 5. kiad. 1943, 18. kiad. 1944; de 25. kiad. 1943!, 30. kiad. 1942!) - Az Úr Jézus keresztútján. Uo., 1939. (2. kiad. 1942) - Gyermekek keresztútja. Uo., 1940. - Szeretet-szózat. Jozefa Maria Menendez irataiból. Pacelli Jenő levél-előszavával. A m. kiad-t előkészítette. Uo., 1940. (2. kiad. ford. és bev. Uo., 1944) - Útmutató a tökéletes lelki életre. Írta Keresztes Szt János. Ford. Uo., 1940. - Lourdesi jegyzetek. Uo., 1942. (Kaszap István Lapja kiadványai 1.) (7. kiad. 1942. [35.000 példány]) - Az én hajóm. Írta Adolphe Petit. Ford. Uo., 1944. - Betlehemi látomás. Uo., 1944. (Kaszap István Lapja kiadványai 5.)  - „Hallja meg a világ és olvassa...” Uo., 1944. (10. kiad., 1944) (Kaszap István Lapja kiadványai 3.) -„Örvendjetek ama napon...” Uo., 1944. (Kaszap István Lapja kiadványai 2.) (6. kiad. 1944) - Páter Petit mosolygó élete. Uo., 1944. (A Páter Petit hajója c. mű első része)  - A túlvilág titkaiból. A tisztítóhely titka. Uo., 1944. (Kaszap István Lapja kiadványai 4.) - 1969. VII. 4/1970. X. 23: Hollywoodban a Nyugati Magyar Élet szerk. kiadója. - Írói nevei: Endrődi László (1969/70); Endrődi J. László (1936); Jambrekovich László (1932). 88

Cat SJ. 1949:51. - Mildschütz 1977:90. (555.) - Gulyás VII:369. - Diós 1995:45. (egyhm-s!)


Endrődy (1937?-ig Jambrekovich) László SJ (1905. júl. 17.–San José, USA, 1975. júl. 10.): lelkész, teol. tanár. MKL III:107. – 1932. V. 3: lépett a r-be, Bp-Zugligetben papnövendék, 1934: Szegeden fil. tanult, 1935: Pécsett m. nyelvet tanított az 1–3., latint az 1. o-ban és gimn. felügyelő, 1936: Szegeden és 1937–38: Lővenben teol. tanult, 1940: Bpen a M. Kultúra szerk. 1941–44: Szegeden teol. tanár és kvcenzor, 1947–51: Buenos Aires-ben dogmatika tanár és rendi könyvcenzor, 1950–51: Kanadában lelkész, 1953–59: West Baden Springs-ben kvcenzor, 1953–54: dogmatika tanár, 1960–62: Miamiban lelkész, 1962: elhagyta a r-et. Írása: Száz jezsuita arcél. 2. köt. (Uo., 1941: Louis Lallemant. 1578–1635) Bevezette: M. róna acélos búzája. Mater Almásy Mária élete. 1853–1919. (Bp. [1942]; Cser László: Himnusz a kereszten. Torma Kálmán élete. 2. bőv. kiad. [Uo., 1944]; „Hallja meg a világ és olvassa!” 6. kiad. Uo., [1944] (Kaszap István Lapja kiadványok 3.) – Előszava: „Itt vagyok, engem küldj!” Boldog Duchesne Philippine Szt Szív szerzetesnő, a társaság első misszionáriusnője 1769–1852. Összeáll. R. S. C. J. (Bp. [1940]) – M: Életet Krisztusért! Kaszap István 1916–1935. [Bp. 1936] [2. bőv. kiad. 1940; 3. bőv. kiad. 1941; 4. bőv. kiad. [1942]; 5. kiad. (25.000 péld.), 6., 7. kiad., 8. kiad. (40.000 péld.); 9. kiad. (45.000 péld.); 10. kiad. (50.000 péld.), 11. kiad. (55.000 péld.); 12. kiad. (60.000 péld.); 13. kiad. [1943], 14., 15., 16. kiad. [1944]; csehül: Mlady hrdina utrpenia a bozskej láskv zivot Stefana Kaszapa. 1916–1935. Prelozila Elena Spacírová.;fr-ul: Un jeune héros de la souffrance et de l'amour divin. Etienne Kaszap 1916–1935. 1941. (Klny. Nouvelle Revue de Hongrie); lengy-ül: Stefan Kaszap. Bohater milosci cierpienia. 1916–1935. [1943]; ném-ül: Stefan Kaszap. Ein junges Menschenleben voll heiligemTugendsleben. Frei bearb. von Johann Georg Czurda. 1942. és 1943.; ol-ul: Stefano Kaszap. [1943] A szerző megnevezése nélkül; oroszul: Sztefan Kaszap. Ford. Popovics Dimitrij; 1943. horvátul: Stjepan Kaszap. Nakon niadjarskog izdanija ... sastavio Josip Pasié. [1943] – Jézus nyomában. Boldog Pignatelli József élete. Írta Bouffier Gábor. Ford. és átd. Uo., 1936. – Páter Petit hajója. (1. r. Páter Petit élete [Utóbb ~ mosolygó élete c-mel is]. 2. r. Páter Petit hajója) Uo., 1937. – Szeretettel szenvedéssel. (Kaszap István lelkisége) Bp., [1938] (24. kiad. 1942; 25. kiad. 1943; 26. kiad. 1944; de a 28. kiad. 1943., a 29. kiad. Kilenced a lelki előhaladásra Isten szolgája, Kaszap István példája nyomán alcímmel. 1942; 30. kiad. 1942. évinek jelezve!) – Az Úr Jézus keresztútján. Uo., [1939] (2. kiad. 1942) – Gyermekek keresztútja. Uo., 1940. – Szeretet-szózat. Jozefa [Maria] Menendez irataiból. Pacelli Jenő [XII. Pius p.] levél-előszavával. A m. kiadást előkészítette. Uo., 1940. (Uaz [2. kiad.] itt Ford. és bev. Uo., [1944]) –Útmutató a tökéletes lelkiéletre. Írta Keresztes Szt János. Ford. Uo. 1940. – Lourdes, jegyzetek. (7. kiad. 35.000. péld.) Uo., [1942] (Klny. Kaszap István Lapja 1. évf.) (Kaszap István Lapja kiadványai 1.) – Boži slüžabnik Kaszap Stefan. Uo., [1943] (Névtelenül.) – Az én hajóm. Írta [Adolphe] Petit [Vallásos előadások] Ford. [Uo., 1944] – Páter Petit mosolygó élete. Uo., [1944] – Álneve: Endrődy J. László (1936: ford-án). 88

Nagy 2000:230. – Bikfalvi 2007:59.

Endrődy Viktória Júlia SZLT (Pásztori, Sopron vm., 1919. okt. 26.–Bakonybél, 1997. okt. 8.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen 1937: ápolónőképzőt végzett, VII: 19: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1942. VII. 19: Egerben tette. 1938: az egri kórház ápolónője. – 1951. III. 15: a csornai kórház, 1971. VI. 15: a soproni Szív- Szanatórium ápolónője. 1978. VIII–1979.III: a pécsi szoc. otthonban kisegítő. 1995. III. 14: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s. k.