🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > érctenger
következő 🡲

érctenger: hatalmas bronzmedence Salamon templomának előudvarában, a papok kultikus mosdására szolgált (2Krón 4,10; 1Kir 7,44: a tenger). - A tíruszi Hirám öntötte, talapzata 4 x 3 ökörfigura volt. Acház kir. az ökröket kőtalapzatra cserélte. Kr. e. 586: a babiloniak összetörték és Babilonba vitték (2Kir 25,13). A későbbi tp-okból hiányzott. - Ikgr. A kk. értelmezés szerint (főként Rupert von Deutz) a keresztség előképe (→Verduni-oltár). Az ~ Szentírásban leírt formája hatott a keresztelőmedencék formájára is (Liège, 1107-18; 12 bika a 12 ap. nevével). **

Sachs 1980:107. - KML 1986:81. - BL:195. (bronzmedence)

beépíteni

A Cukorgyári lakótelep kápolnáját 1934: szentelték Árpádházi Szt Erzsébet tiszt-re. Magyar szenteket (István, Gizella, Imre, László, Margit, Gellért ) ábrázoló üvegablakait Roth Miksa készítette