🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > domonkos apácák
következő 🡲

domonkos apácák (lat. Ordo Sancti Dominici, OSD): a →domonkosok női ága, klauzúrás, kontemplatív rend. Célja a szemlélődő élet áldozatával segíteni a prédikáló testvéreket. - Az első ktorokat Szt Domonkos alapította 1206/7: Prouille-ben eretnekségből visszatérő, 1215/17: Toulouse-ban bűnbánó, 1220: Madridban tökéletességre törekvő nők számára. Rómában 1919: bízta meg a p. Domonkost a róm. ktorok megújításával, aki 1221. II: Caracalla termái mellett új nyitotta meg a Szt Sixtus új női ktort. A bolognai Szt Ágnes ktort 1223: Diana degli Andalò alapította. - A ~ ktorainak száma 1246: 30 k., 1277: 55. 1303: ném. ter-en 74, Itáliában 41, Fro-ban 12, Spo-ban 7, Cseho-ban 6, Lengyo. és Mo-on 3-3, Németalföldön, Port-ban és  Svájcban 1-1, össz. 149; 1358: 166; 1573: Itáliában 71, Spo-ban 65, Port-ban 12, Fro-ban 5, Mo-on 3 (!), Dalmáciában 2. - A reformációtól érintett ter-eken a ~ ktorai elnéptelenedtek. Míg Amerikában a ffi ág 1530-tól folyamatosan terjedt, a ~ csak 1880: Newark-ban tudtak megtelepedni. - 1720 k. a ~nak 200-250 ktora volt, ált. 50 apácával. 1975: Eu-ban 161, Amerikában 47, Afrikában 6, Ázsiábna 5, össz. 219 ktor. - Mo-on az első ~ a veszprémvölgyi ~ voltak; ktoruknak patikája is lehetett, mert fazekasaik gyógyszert tartó edényt (lagena) is készítettek. Vezeklő szellemben, önfeláldozó szeretetben éltek, mely elsősorban betegek gondozásában és bélpoklosok ápolásában nyilvánult meg. Ebben a szellemben, itt nevelődött 3 é. korától Árpádházi Szt Margit. Számára építtette apja, IV. Béla kir. a nyulak-szigeti ktort, melyhez kórház (valetudinarium) és gyengélkedő, lábadozó (infirmatorium) is tartozott, ahol rendszerint Margit fürösztötte a betegeket. - Későbbi alapítás a székesfehérvári és a nagyszombati ktor. **

DIP III:780.