Magyar Katolikus Lexikon > D > diadalmotívumok


diadalmotívumok: az Egyháznak a pogányság és az eretnekségek fölötti győzelmét, általában a hit hatalmát megjelenítő képek. Nagy Konstantintól kezdve tűnnek föl, több a hellén →császárkultuszból ered (→megtiprás). A főbb ~ok: 1. →Krisztus-monogram, →labarum, →diadalkereszt. - 2. Krisztus adományokat vesz át; őt v. szimbólumát (bárány, trónus) hívek imádják; →áspis és →baziliszkusz fölött áll; koronát nyújt; az Atya keze megkoronázza. - 3. Mária, a kígyótipró asszony. - További ~ lehetnek a színek (→színszimbolika), Krisztus fegyverei, a →Szent Kereszt felmagasztalása. **

Kirschbaum IV:355.