🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dél-Amerika
következő 🡲

Dél-Amerika: kontinens a déli féltekén.  Határai a Karib-tenger, az Atlanti- és a Csendes-óceán. Ter-e 17.852.732 km². - É-Amerikával a közép-amerikai földhíd és a ny-indiai szigetvilág köti össze. A szigetív egykor szárazföldi kapcsolat volt, a földtörténet harmadkorában a Karib-tenger beszakadásakor szűnt meg. ~ legdélibb pontja, a Horn fok kb. 800 km-re van az Antarktisztól. Alakja és tagolatlan partvonala Afrikáéhoz hasonlít, mellyel a permo-karbon glaciális üledékek tanúsága szerint földtanilag összefüggött. Legrégibb magvát a hajdani Gondvana 2 kratogén darabja, a Guayanai- és a Brazíliai ősmasszívum alkotja. A mélyben összefüggő kristályos masszívumot az Amazonasz alföldje választja ketté. A Brazil masszívum Ny-i és D-i peremén fekvő paleozoikus hegységek erősen lepusztultak. A masszivumhoz a mezozoikum végén és a harmadkor elején gyűrődött hozzá a Pacifikus-hegységrendszer 5-6000 m magas vulkáni eredetű vonulata. A napjainkig tartó hegyképződést a Cotopaxi, Chimborazo, Huascaran, Nevado del Ruiz működő vulkánok és a gyakori földrengések jelzik. ~ legmagasabb pontja a 6960 m magas Aconcagua-csúcs Argentínában. A föld legnagyobb vízesése Venezuelában a 979 m magas Angel-zuhatag. Jellegzetes tájai a föld legnagyobb vízhozamú folyama, az Amazonasz és mellékfolyói, az Orinoco és a Paraná alföldjei. ~ a legcsapadékosabb földrész, melyen az Egyenlítőtől való távolság és a tszf-i magasság függvényében szinte minden éghajlat előfordul. - Lakossága őslakos indiánokból, bevándorolt fehérekből és négerekből tevődik össze. A nagyfokú keveredés miatt igen magas a →meszticek, →mulattok és →zambók száma. Az →inkák  birodalmát a 16. sz: eu-i hódítók elpusztították, az indiánokat rabszolga munkára kényszerítették. A 16-17. sz: sp. és port. gyarmatosítók foglalták el, keresvén Eldorádót, a legendás aranylelőhelyet. - ~ tud. föltárásában jelentős szerepe volt a 18. sz: m. jezsuita misszionáriusoknak: →Brentáno Károly, →Éder Xav. Ferenc, →Zakarjás János, →Orosz László, →Limp Ferenc, →Fáy Dávid, →Szluha János, →Kayling József. - Országai: →Argentína, →Bolívia, →Brazília, →Chile, →Ecuador, →Francia Guyana, →Guyana, →Kolumbia, →Paraguay, →Suriname, →Uruguay, →Venezuela Ku. J.

Futó József: Közép- és Dél-Amerika. Bp., 1967. - Szabó László: Magyar múlt D-Amerikában. Buenos Aires, 1978.