🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cikó
következő 🡲

Cikó, Tolna m.: 1. plébánia a pécsi egyhm. bonyhádi esp. ker-ében. 1432: Cyko. Tp-át Szt György tiszt. sztelték. 1751: alapították újra. Mai Szentháromság tp-át 1767: építették. Harangjait 1923: 54 cm átm. a Harangművek R.T., 1936: 86 cm átm. Szlezák László öntötte. Org-ját (1/10 m/r op. 283) 1898: az →Angster gyár építette. ~ kegyura 1880: a Perczel család. Anyakönyvei 1751-től. Anyanyelve 1840: ném.; 1940: ném., m. - Plébánosai: 1751: Wittmann József, 1758: Horváth János, 1761: Rischl Ferenc, 1768: Gruber Boldizsár, 1771: Maul György, 1792: Kremm János, 1836: Szita János, 1837: Szokoly Antal, Szita János, 1869: Szantez Antal, 1871: Teppert József, 1908: Gatzner Elek, 1909: Rausz Alajos, 1915: Braun István, 1920: Léh József, 1921: Jozgits János, 1922: Sebő Pál, 1939: Weisenburger József.- Régészeti emléke: egy 5,5 x 4,3 cm-es bronz mellkereszt kiszélesedő szárakkal, felül haránt lyukasztott függesztő füllel. Előoldalán domborműves korpusz, igen nagy kezekben végződik, kissé hajlított karokkal. Szárain körben kissé kiemelkedő perem van. ~n egy nagy késő avar temetőt tártak fel, a feltárás után egy helybéli további sírokat ásott ki, s leleteit 1930: a M. Nemz. Múz-nak ajándékozta. Köztük volt e kereszt is, melynek pontos másait 11. sz. leletekből ismerjük. Így vsz., hogy a 11. sz: készült és később keveredett az avar temető leletanyagához. A II. vh. alatt elveszett. - Lakói 1840: 1427 r.k., 35 ev., 10 izr., össz. 1472; 1910: 1739 r.k., 6 g.kel., 30 ev., 9 ref., össz. 1784; 1940: 1764 r.k., 62 ev., 10 ref., össz. 1836; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 148 ffit, 46 nőt; 1948: 1175 r.k., össz. 1242 (4 tanerős r.k. ált. isk-ban 223 tanuló); 1983: 1159 r.k., össz. 1218; 1990: össz. 1125. - 2. búcsújáró hely. A falu határában lévő rom egy török előtti tp. sztélye. Freskómaradványa a megfeszített Krisztust ábrázolja. A romról több legenda szól. Az egyik szerint a törökök az egész tp-ot nem tudták elpusztítani, akik mégis megpróbálták, meghaltak; a másik szerint felépíteni sem lehet, mert a kövek nem tapadnak egymáshoz. A romok között elhelyeztek egy Mária-szobrot, s ide zarándokolt Tolna és Baranya sváb népe. Az imameghallgatásokat jelző fogadalmi képek 1900 utániak. A leányok copfjaikat, hajtűiket hagyták a kpnában, de vannak ott mankók és bádoglemezre festett gyógyulási jelenetek is. Régebben a szemfájósok fehér tyúkot áldoztak, melyet a kpna közelében elengedtek. Fő búcsúja Kisboldogasszony napja. **-L.Zs.-B.G.

Fényes I:236. - Brüsztle II:391. - Gerecze II:891.- Schem. Qu. 1914:114; 1981:224. - MEN:85. - MJ - Lovag 1980:363. - Patay 1982.

Cikó István, Chyko, Zyko, pomázi (†Eger, Heves vm., 1400): megyéspüspök. - Pomázon (Pilis vm.) birtokos köznemesi család sarja. 1374: budafelhévízi, 1386: váradi prép., 1387: vál., 1388-1400: tényl. egri mpp. VI. Orbán p. 1388. I. 18: erősítette meg. 1391: és 1399: egyhm. zsin-ot tartott. Kérésére IX. Bonifác p. 1398. I. 18: ~ kormányzása idejére az egri egyhm-t közvetlenül a Sztszék alá rendelte. Az egyhm. ÉK-i részében ~ föllépett a bizánci szert. ort-okkal szemben, akik felépítették a →körtvélyesi kolostort és a →munkács-csernekhegyi kolostort. - Pecsétjének (84 x 49 mm) képe 1390: felső részén 3, középső tengelyében kétszintes építmény. Felül sokszögű →baldachin alatt a Gyermekét bal karján tartó Madonna félalakja; alatta orrtagolt ívvel záródó fülkében jobbra forduló, írásszalagot tartó, nimbuszos sas. Az oldalsó, keskenyebb fülkékben balra Szt István kir. áll, köpenye kazulaszerűen redőződik teste előtt, kezében jogar és országalma, jobbra Szt László sodronyingben, övében tőr, kezében országalma és hosszú nyelű bárd. A fülkék fölött mérműelemekből dekoratív oromzat, benne mindkét oldalon egy-egy a Madonna felé hajló, apró figura. Az építményhez kétoldalt keskeny, mérműves függelékek csatlakoznak. A képmező alsó csúcsát 2, koronás állatfejet ábrázoló címerpajzs és a közéjük illeszkedő fülke tölti ki. A fülkét felül ívelt hullámvonal zárja le, benne ~ jobbra forduló, térdelő alakja. A pecsétkompozíciót az egész képmezőt beborító csillagok és karikák díszítik. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda 1400: Ludányi Tamás. T.E.

Mendlik 1864:99. (29.) (s.v. Chyko, Zyko, Chykow; 1387-99: egri pp.) - Gams 1873:367. (32.) (Chyko, Zyko; 1388. XI: már székén levő-1399: egri pp.) - Eubel I:78. (s.v. Chyko; 1388. I. 18: egri pp.) - Schem. Mv. 1896:107. - Schem. Agr. 1975:11. (29.) (1387-99: pp.) - Sugár 1984:130. - Bodor 1984:54. (64.)