🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bronz
következő 🡲

bronz: eredetileg kizárólag a →réz és az →ón ötvözete, manapság mindazok az ötvözetek, amelyek legalább 60% rezet és egy v. több más fő ötvözőanyagot tartalmaznak, kivéve, ha ezek túlnyomó része horgany. - A ~ egyes fajtáit a fő ötvözőanyag(ok) szerint nevezik el (pl. alumínium~, ón- v. ólom~). A ~ szó v. a gör. brontészion, 'mennydörgő' (a ~harangokra utal), v. a perzsa biring, 'réz' szóból származik. A 8. sz. Itáliában már bronzinus jelzővel illették a ~ból készített tárgyakat. Innen került át a szó valamennyi eu. nyelvbe. - A ~ ismerete néhány évsz-dal követte a réz elterjedését. A legrégibb ~leletek Egyiptomból származnak (Kr. e. 3100-2800); ezt követi Kr. e. 3000-2800: Mezopotámia, Kr. e. 2500: India, Irán és Görögo., majd Kr. e. 2000: az Ibériai-fszg., Kr. e. 1900: Közép-Eu. és Kr. e. 1500: Kína. - A ~ jóval keményebb a réznél; elterjedése tette lehetővé, hogy a kőszerszámokat fölváltsák a fémszerszámok. Jól önthető tulajdonságát szinte a kezdet kezdetén fölismerték, öntési technikája már az ókorban fejlett. A ~öntés leírását tartalmazza az első ezredforduló tájáról Theophilus Presbyter A különféle művességekről c. műve. - Az ón~ok rézből és max. 20% ónból álló ötvözetek. Az alumínium~ok legalább 70% rezet tartalmaznak, a max. alumíniumtartalom 17%. Az ólom~ok minimális réztartalma 60%, max. ólomtartalma pedig 28%. Az ón- és ólom~ok esetleg tartalmaznak még nikkelt (max. 2,5%) és horganyt (max. 3%). A helyenként még alkalmazott foszfor~ok tkp. foszforral dezoxidált ón~ok, némi foszformaradvánnyal. - Az ón~ok kedvező tulajdonsága, hogy jól önthetők, kopásállók, meleg színűek és jól színezhetők. A szilárdság a réztartalommal, a keménység és a nyújthatóság viszont az óntartalom növekedésével nő. 10% óntartalomig a ~jól kovácsolható, hengerelhető, kalapálható és sajtolható. A nagyobb óntartalmú ~ok viszont csak öntésre alkalmasak. 45 % v. annál nagyobb óntartalom esetében a ~ színe fehér lesz, és jól fényesíthetővé válik; ezt az ötvözetet tükrök készítésére használták, speculum, lat. 'tükör' ötvözet néven. - Az ún. vörosfém-ötvözetek horganyt is tartalmaznak; vékonyabban folynak, és a legfinomabb öntési munkák készítésére alkalmasak. Színük emlékeztet az aranyéra, ezért fontos szerepet játszanak az ötvösműv-ben; adalékanyagként is használják aranyötvözetek készítéséhez. - Az alumínium~ok - 10%-ig terjedő alumíniumtartalommal - keménységükre nézve megfelelnek a rézben gazdag ~oknak, nagyon jól fényesíthetők, hengerelhetők, kalapálhatók, sajtolhatók, színük tökéletesen megfelel az aranyénak. E tulajdonságaik határozzák meg fölhasználási ter-üket. Műszaki célokra is igen alkalmasak. O.F.