🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > baptisztérium
következő 🡲

baptisztérium, baptisztérion (gör. 'fürdőmedence'): eredetileg a római fürdő medencéje. A 4. sz: az egyh. szóhasználatában az épület, melyben a keresztelés történt (photiszterion, baptizmatosz oikosz, baptisterii basilica, templum baptisterii). - Az első időkben mindenütt kereszteltek, ahol víz volt (forrás, folyó, vízmedence). A dura europoszi háztemplomban (230 k.) van egy különálló, freskókkal díszített helység, benne szögletes medence →cíbóriummal. A medencéből vsz. merítették a keresztvizet, nem benne kereszteltek. - A ~ építészeti típusa az üldözések elmúltával alakult ki: ált. egy kisebb előtérből, s egy nagyobb teremből állt. Krisztusnak a Jordánnál, azaz szabad ég alatt történt keresztségének emlékezetéül a medence fölé gyakran cibóriumot állítottak. - Alaprajza v. keresztelő medencéje kialakításában rendszerint a →nyolcas szám érvényesült (a beteljesedés és az új élet száma). Az →oktogonális alaprajzzal a római hidegvizes fürdők mintáját követhették, mely világos Diocletianus thermáinál. Aquilejában a ~ alaprajza octogon, a keresztelő medencéé azonban hatszögletű (a „mater ecclesia” jelképe). Az első nyolcszögletű ~ III. Sixtus pápa alatt épült a Lateráni bazilika mellett. A Thecla-~ centrális építmény, melyhez 8 fülkeszerű tag kapcsolódik. - Szerkezete szerint a ~ lehet még: →rotunda, →hexagon (É-Itáliában, Dalmáciában és Szíriában), →trichora (Balkánon és É-Afrikában), →bazilika (Palesztínában és Görögo-ban), →kereszt, középpontjában a medence. Szír területen talált ~ok négyszögletes alaprajzúak. - Melléképületei az ősegyházban és a korai bizánci időben: a klérus, az →exorcizmus, a krizmával való megkenés (consignatorium, →bérmálás) helységei, a katekumenok tanterme. A ~ lehetett egészen különálló építmény. Miután a felnőttek keresztelését fölváltotta a csecsemőké, a ~ használaton kívül került, a medencét (keresztkutat) a tp-ban állították föl. A 9-10. sz: a misszionálás idején a Balkánon és Oro-ban a ~ot ált. a tp. előcsarnokában állították föl. - A ~ legszebb itáliai példái a ravennai, pármai, pisai, firenzei ~ok. **

LThK I:1232. - Onasch 1980:46. - Vanyó 1988:106.