🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bognár
következő 🡲

bognár   →kerékgyártó

Bognár Cecil Pál, OSB (Csepreg, Sopron vm., 1883. jan. 24.-Győr, 1967. jún. 28.): egyetemi tanár. - A ginm-ot Kőszegen, Sopronban és Győrött végezte, 1899. VIII. 6: lépett a r-be, teol. Pannonhalmán, 1906. VI. 3: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1907: Bpen mat-természettan-fil. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Komáromban, 1909: Esztergomban, 1910: Kőszegen gimn. tanár, 1911. XI: Bpen drált. 1912: Komáromban, majd, miután a csehszl. hatóság 1925: mint m. állampolgárt végleg eltiltotta a tanítástól, 1926: Pápán, 1927: Győrött, 1929: Bpen gimn. tanár. 1921. III: Bpen A termtud-ok ismerettana tárgykörben egy. mtanárrá képesítették, amit 1926. XI. 10: Az ismerettan és logika, 1930: a Lélektan és a Kísérleti ped. tárgykörre is kiterjesztettek. 1933. IV. 7: ny. rk. tanár, 1937. VI. 30: Pécsett ny. rk., 1938. VIII. 28: ny. r. tanár. 1941. IX. 13-1950. III. 31: nyugdíjazásáig a szegedi egy. ny. r. tanára, 1941-50: a lélektani tanszék vez-je, 1943/44: a bölcs. kar dékánja. 1921: a SZIA IV. o., 1929: az ATT tagja, 1931: a M. Gyermektanulm. és Gyakorlati Lélektani Társ. gyermekpszichológiai szako-nak elnöke, 1936-38: e társ. ügyvez. elnöke. Kezdetben a logika és az értékelmélet fil. problémái foglalkoztatták, majd az 1930-as években a hazai gyermek- és fejlődéslélektan egyik legjelentősebb kutatója és eredményeinek népszerűsítője volt. Nyugdíjazása után Szegeden, ill. Pannonhalmán élt. - M: A fiz. alapfogalmainak és alapelveinek ismeretelméleti vizsgálata. Komárom, 1911. - Gyermektanulmányozás és gyermeknev. Uo., 1913. - Okság és törvényszerűség a fiz-ban. Bp., 1919. - Az energia átalakulásának iránya. Uo., 1922. - Logika. Komárom, 1922. - Értékelmélet. Bp., 1923. (Szt István kv-ek 14.) - Jókai lélekrajza. Komárom, 1925. - A művészi alkotás és a műélvezés lélektana. Pozsony, 1925. - Tanulm-ok a gyermeki lélekről. Berlin, 1925. - Gyermekpszichológia és ped. Bp., 1930. (Klny. Bpi Szle) - A normák alkonya. Uo., 1930. - Az osztályozás. Uo., 1932. (Klny. M. Ped.) - Térszemlélet. Uo., 1932. (Klny. Athenaeum) - Az iskolás gyermek. Uo., 1935. (Szülők kvt-a 15.) (2. kiad. 1937) - Pszichológia. Uo., 1935. (2. kiad. 1946) - A m-ság jellemrajza. Uo., 1935. (Klny. Bpi Szle) - A nőnevelés. Székfoglaló. Pécs, 1940. - Lélektan és gondolkodástan. Bev. a bölcs-be. Bp., 1941. (SZIT gimn. tankve-i) - Mi és mások. A mindennapi élet lélektana. (Uo., 1941) (2. kiad. 1942) - Lélektan és nevelés. Uo., 1943. (Nemzetnev. kvt-a IV.1) - 1936: szerk. a Gyermektanulm. füz-ek 6. sz-át. Közreműködésével szerk. Cser János Bpen a Gyermek c. szaklap 1935:3-1938:10. számát. Sz.Fl.

Ki kicsoda? (1936):95. - Balogh 1940:27. - Szabó 1940:89. - Gulyás III:734. - Szegedi egy. alm. 1971:60. Arck. - MÉL III:87. (†Pannonhalma) - PN 1986:148. (1136.)

Bognár István (Vásárút, Pozsony vm., 1842. dec. 16.-Nagyvárad, 1910. ápr. 27.): egyetemi tanár, kanonok, rektor. - 1863. X. 25: a CGH növ-e lett, 1869. II. 27: pappá szent., fil. és teol. dr. 1870. VI. 19: hazatért és a Pázmáneum pref-a, 1874: az esztergomi szem. egzegézis tanára, 1879. VIII. 15-1897. I. 29: Bpen a hittud. kar úsz-i egzegézis prof-a. 1883/84, 1885/86, 1887/88 és 1895/96: a hittud. kar dékánja, 1896/97: az egy. rektora, 1897: Nagyváradon knk. és a szem. rektora. 1898. IV. 10: esztergommezei c. apát. és liceumi ig-h. 1893-98: az ATT elnöke, utóbb tb. elnöke. - M: Beszéd, melyet az Aquinói Szt Tamás társ. elnöki székének elfoglalása alk. az 1893. XI. 16-án tartott r. gyűlésen mondott. Bp., 1893. T.E.

Szinnyei I:1168. (*Bp., dec. 19.) - Zelliger 1893:51. - Pallas III:415. (*Bp., dec. 19.); XVII:206. (az adatok helyesbítésével!) - Egyh. Közl. 1910:293. Kép - Kincses kalendárium 1911:208. (†ápr. 28.) - A nagyváradi kir. kat. jogakad. alm-ja az 1909-10. tanévről. Nagyvárad, 1910:79. (†ápr. 20.) - Tiszántúl 1910. IV. 29. - Vasárnapi Újs. 1910:10. sz. (nekrológ) - Révai III:449. (†ápr. 28.) - Veress II:254. - Hermann-Artner 1938:559, 561. - Gulyás III:739.


Bognár Mária M. Amanda, DNAK (Káld, Vas vm., 1904. szept. 8. – Káld, 1979. ápr. 1.): szerzetesnő. – Kőszegen 1928. III. 15: lépett →Domonkos Nővérek kongregációjába. Uo. tette XII. 8: első, 1931. XII. 8: örök fog-át. Mindenes volt. 1950. VI. 16., a szétszóratás után a veszprémi ppség kertésze. Utolsó éveit szülőfalujában töltötte. r.k.

Bognár Mária M. Remedia SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1880. márc. 1.–Esztergom, 1946. júl. 18.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben ápolónőképzőt végzett. 1905. aug. 18: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1908. júl. 19: uitt tette. Szegeden ápolónő és az Irgalomház főnöknője. – Utolsó éveit az esztergomi Szt József Otthonban töltötte. r.k.

Bognár Márta, SJC (Székesfehérvár, Fejér vm., 1921. júl. 25.–Kecskemét, 1987. okt. 24.): szerzetesnő. – 4 gimn. osztályt végzett. 1943. VIII. 15: Bp-en lépett a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1946. VIII. 15: első, 1949. VIII. 15: örök esküjét uo. tette. – 1949–50: misszióra felkészítő tanf-ot végzett. – A szétszóratás után Lajosmizsén hitoktató, 1951: Kecskeméten konzervgyári munkás. A rendőrség házkutatást tartott nála, megfigyelés alatt tartotta. 1977. VIII: Bp-en kórházi röntgenasszisztens, az ált. rendi elöljáró helyettese. r.k.

Bognár Miklós Ludolf, OPraem (Kálócfa, Zala vm., 1923. szept. 4.–Bp., 1980. dec. 14.): tanár. – A keszthelyi Prem. Gimn-ban 1941: éretts. Csornán 1941. VIII. 14: lépett a r-be. 1942. VIII. 15: első, 1945. XII. 25: örök fog-át uo. tette. A teol-t uo. végezte. Szombathelyen 1946. VI. 16: sztelték pappá. A bpi Pázmány P. Tudegy-en 1947: termrajz–földr. szakos középisk. tanári alapvizsgát tett. – 1948: a bpi Rezső téri pléb-n kp. 1950: egyházkarnagyi okl-et szerzett, a Szt Ágoston lelkészség karnagya. A szétszóratás után 1950: bútorgyári asztalos, 1973: Sopronban faipari mérnöki okl-et szerzett, a bútorgyárban faipari mérnök. r.k.

Bognár Róza Valencia, KN (Székesfehérvár, Fejér vm., 1903. jan. 3.–Gyón, 1979. okt. 20.): szerzetesnő. – Zsámbékon, 1919. X. 4: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Bp-en tanítónőképzőt végzett. Zsámbékon, Velencén tanítónő. – A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.