🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Boda
következő 🡲

Boda, Baranya m.: lelkészség a pécsi egyhm. szentlőrinci esp. ker-ében. - 1235: Boda. Tp-át 1332 e. Szt Imre tiszt. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1949: alapították újra. Mai Ker. Szt János tp-át 1908: építették. Org-ját (1/7 m/r, op. 614.) 1908: az →Angster gyár építette. - Lakói 1940: 597 r.k., 2 ref., 6 izr., össz. 605; 1983: 564 r.k., össz. 575; 1990: össz. 419. **

Schem. Qu. 1981:177.

Boda János (Csepreg, Sopron vm., 1871. febr. 23.-Szombathely, 1933. ápr. 22.): kanonok, női kongregáció alapítója. - A teol-t Innsbruckban végezte, ahol dr-rá avatták. 1895. VII. 14: pappá szent. Királyfalván, 19l10: Pinkafőn kp., 1902: Szombathelyen sztszéki jegyző, 1907: ppi titkár. 1912: irodaig. és egyhm. főtanfelügy. 1916: knk., 1917: pápóci perjel, 1918: egeresi c. apát. 1922: ppi helynök. 1924: megalapította az Institutum ancillarum B. M. V. Annuntiatae kongr-t (→annunciáták). 1925: ap. protonot. - M: Karácsonyi üzenet Annunciáta-nővéreimnek. Szombathely, 1934. S.F.

Géfin II:348. Arck.; III:41. Arck. - Vas vm. 1933. IV. 23. - Gulyás III:587.

Divalddal bővítve:


Boda László (Drégelypalánk, Nógrád és Hont vm., 1929. nov. 23–): egyetemi tanár. – A teol-t Esztergomban végezte, 1953. jún. 14: sztelték pappá. A Bp-en a KPI-ben VI. éves, teol. drált. 1954: Esztergom-Belvárosban kp., 1955: az esztergomi hittud. főisk. filozófia tanára. 1973: a Hittud. Akad. erkölcstan prof-a. 1999: nyugalomba vonult. – M.: A keresztény erkölcsi erények. Diós Istvánnal. Nyíregyháza, 1976. (Erkölcsteológia jegyzet 5.) – A keresztény vallásosság. Bp., 1981. (Uaz 3.) – A keresztény erkölcsi hivatás alapkérdései. Uo., 1981. (Uaz 1.) – A keresztény felelősség. Uo., 1980. (Uaz 4.) – Belső színjáték. Dante Isteni színjátéka nyomán. Illusztr. Gyulai Líviusz. Uo., 1986. – A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája. Az erkölcsi élet alapkérdései. Uo., 1986. – Utad az esküvőig. Hatodik parancs: Ne paráználkodj! Uo., 1990 – Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség. Uo., 1991, 2001. (Erkölcsteológia IV.) – Adjátok meg Istennek, ami Istené. A keresztény vallásosság. Uo., 1992, 1995, 1998. (Uaz III.) – A keresztény erkölcs alapkérdései. Uo., 1993. (Uaz I.) – Isten országa közöttünk. Hitben, reményben, szeretetben. Uo., 1993. (Uaz II.) – Inkulturáció, egyház, Európa. A evangélium és a kultúrák átültetése. Uo., 1994. – A torinói lepel „életre-keltésének” kísérlete. Beszámoló a lepel-arcnak és a testnek „restauráló-rekonstruáló” jellegű kutatásáról. Uo., 1998, 1999. – A makkabeusi kortól Heródesig, qumráni közjátékkal. A Krisztus előtti két évszázad történelmi rejtvényeinek megfejtési kísérlete. Uo., 1998. – Nyugtalan a mi szívünk. Szt Ágoston megtérésének drámája a Vallomások alapján. Rajzaival. Uo., 1999. – Erkölcsteológia. Uo., 2000. – Természetjog, erkölcs, humánum. A jogbölcseleti etika látóhatára. Uo., 2001. – Utad az esküvőig. Nemiség a szeretetben. + Nemes György: A család az Egyház tanításában. Uo., 2004. – Avarok és székelyek. A történelmi fehér foltok filozófiai kutatásának tükrében. Uo., 2004. – A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében. Uo., 2006. – A magyar eredetkutatás és nyelvünk pere. Filozófiai alapvonások. Pomáz, 2008. – A programozott evolúció. Az ember megjelenéséig. Bp., 2008. – Programozott evolúció és teremtés 2. Az ember származása és kiemelt szerepe a világban. Hit és tudomány. Uo., 2009.