Magyar Katolikus Lexikon > B > Berecz


Berecz Ede (Boldog, Pest vm., 1839. júl. 19.-Temesvár, Temes vm., 1910. máj. 1.): karnagy, zenetanár. - 1861: Kolozsvárt tp. orgonista, 1863: egyh. karnagy és zenetanár. 1866: uo. a Nemz. Színház karmestere, 1867: a Kolozsvári Zenekör zeneig-ja, 1868: a Szt Mihály-tp. karnagya. 1879: Bpen felsőbb leányisk. tanár (ének-zene, termtud.). 1884: a Zenetanárok Orsz. Egyes-ének alelnöke. 1894-98: a temesvári tanítóképző tanára. - Egyh. művei: Dallamos és könnyű előjátékok és fúgák orgonára és harmóniumra. 1897. V.V.

Brockhaus I:178.

Berecz Imre (Újbessenyő, Temes vm., 1825. febr. 25.-Magyarszentmárton, Torontál vm., 1866. ápr. 12.): plébános. - Tanulm-ait Temesvárt végezte. 1848: pappá szent. Dettán, Krassován és Bánátgyarmaton kp., 1854: Tapolyán lelkész, 1860: Magyarszentmárton plnosa. A temesvári szem-ban Munkakört alapított a m. irod. művelése céljából. - 1859-től írt cikkeket. - Fm: Magyar-Szent-Mártoni árvízkv. Temesvár, 1861. 88

M. Sion 1889:465. - Szinnyei I:915. - Pallas III:129.