🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bea
következő 🡲

Bea, Augustin, SJ (Riedböhringen, Baden, 1881. máj. 28.-Róma, 1968. nov. 16.): bíboros, teológus, az →ökumenizmus apostola. - 1902: Valkenburgban (Holl.) lépett a r-be. 1912: szent. pappá. 1913: a berlini egy-en K-i nyelveket tanult. 1914: Aachenban házfőn. 1917: a valkenburgi főisk-n az ósz-i egzegézis tanára. 1918: tette ünn. fogadalmait. 1921: Münchenben az újonnan szervezett D-ném. rendtart. főn-e. 1924: Rómában a Gregoriana egy., 1928-59: a Biblikus Int. tanára, 1930-49: az utóbbi rektora. XII. Pius tanácsadója és gyóntatója, a Hittani kongr. és több sztszéki hivatal tanácsosa volt. 1959. XII. 14: bíb., 1960: az Egységtitkárság elnöke lett. - Szerepe volt 1934: a →Divino afflante Spiritu enc. kiadásában és az 1948: Suhard bíb-hoz írt levél megszerkesztésében. 1945: a Zsoltároskv. új fordításával hozzájárult a XII. Pius által elindított lit. reformhoz és a Neovulgata megjelenéséhez. Ismerte a Közel- és Távol-K-et (rendi vizitátorként 1929: Japánban is járt). Mint a Biblikus Int. rektora ásatásokat vezetett a Sztföldön, ahová tanulm-utakra vitte tanítványait. A II. Vat. zsin-on 23-szor szólalt fel a kinyilatkoztatás, az ökumenizmus, a lit. és a missz. kérdésében. A prot. és kat. megfigyelők ~t a zsin. lelkiismeretének nevezték. - Fm: Die Pentateucho. Róma, 1928. - De inspiratione Sacrae Scripturae. Uo., 1930. - La nuova tradizione latina del Psalterio. Uo., 1945. - Das II. Vatikanisches Konzil und die Einheit der Christen. Uo., 1962. - Einheit in Freiheit. Uo., 1965. - Der Ökumenismus in Konzil. Uo., 1969. H.J.

E. M. Jung-Inglesein: A. B. Kardinal der Einheit. Biographie und Dokumentation. 1962. - La Scuola Cattolica 97 (1969) 153. - Szolg. 1977. 52:34. - Békési István: A. B. a ker. egység apostola. H.é.n.