🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barcsai
következő 🡲

Barcsai Pál, dévai (†1532 tavasza): a kolozsmonostori konvent hiteleshelyének jegyzője (1485. VII. 21.-1497.), Dengelegi Pongrácz Mátyás familiárisa. - 1497-1506: Budán, az országbíró kancelláriáján hivatalnok. 1507: Werbőczi István visszavitte Erdélybe, ahol Szentgyörgyi Péter országbíró és erdélyi vajda levelezését vezette. 1510: újra Budára került, 1516: visszatért Erdélybe, 1519. I: erdélyi ítélőmester, a vajdai kormányzat legfőbb szakembere. 1525: Torda vm. főispánja, Mohács után Hátszeg-vidék kapitánya. Követte Szapolyai Jánost Lengyo-ba. 1530: Hunyad vm. főispánja. Szerepe volt az erdélyi vajdai kancellária megszervezésében. Nagy vagyont szerzett. V.S.

Jakó 1976:53; I:66.