🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baja
következő 🡲

Baja, Bács-Kiskun m.: 1. Belvárosi plébánia a kalocsai, 1993. V. 31: a kalocsa-kecskeméti főegyhm. bajai esp. ker-ében. 1722: alapították. Barokk tp-át 1765: Szt Péter és Pál tiszt. sztelték. 1200, 300, 150 és 50 kg-os harangjai 1926: készültek. Org-ját (2/29 m/r, op. 460.) 1904: az →Angster gyár építette, 1936: ua. (op. 1125.), 1985: Gyöpös László átépítette. Kegyura 1880: a hitközség. Anyanyelve 1840: m., ném., délszláv; 1910: m., bunyevác, ném.; 1940: m., ném., délszláv, szl. - Plébánosai: 1722: Sretl Carlomannus OSB, 1730: Jurkovicz Mátyás, 1731: Kovács Pál, 1732: Lubi István, 1735: Házy György, 1738: Hedry Baltzár, 1741: Fábcsics Mihály, 1748: Stimm Ferenc, 1752: Fábcsics Mihály, 1778: Ranics István SJ, 1778: Cervus János OSB, 1780: Lakner Jácsef, 1790: Herczeg Antal, 1792: Lukics János, 1793: Ranics István, 1799: Bernykovics-Bernátfy József br., 1809: Badicsevics Mátyás, 1828: Bartók Mátyás, 1850: Herold János, 1864: Latinovics Gábor, 1878: Berényi Dániel, 1895: Vojnits Dániel, 1919: Budánovich Lajos, 1920: Czeizlinger Lajos, 1922: Gonczlik Kálmán, 1943: Korsós Imre, 1944: Garai Béla, 1955: Bagó István, 1957: Belon Gellért, 1962: Ijjas József, 1965: Mészáros Károly, 1983: Szentgyörgyi József, 1993: Nagyházi Sándor, 1997: Tajdina József, 2009: Gál Jenő, 2010: Binszki József . - Lakói 1983: össz. 12.000. - 2000. XI: hozzá tartozik az 562. sz. Türr István cserkészcsapat.- Iskolái: Az Érs. R.K. Polg. Leányisk-t 1904: alapították áll. segéllyel, 1942/43: 17 tanár 437 lányt okt. 8 o-ban. 1948.VI: áll. isk. - 1995: nyílt meg a Szt László Ált. Művelődési Közp., melyben kat. óv., ált. isk., 4 és 8 évf-os gimn., szakközépisk. és koll. is működik. Fenntartója a Miasszonyunkról Nev. Kalocsai Iskolanővérek Társulata. 2000. XI: a művelődési közp-hoz tartozik a 157. sz. Damjanich János cserkészcsapat. - Kat. sajtója: 1947-48: Édesanyánk. - 2. Szt Antal ferences konvent és plébánia. A 13. sz: alapított konvent a 16. sz: az obszervánsoké lett. A török időkben is létezett mint a boszniai prov-hoz tartozó rezidencia. 1719: ismét konvent. 1722: új konventot alapítottak. 1757: a kapisztránus rtart-hoz került. Új, Páduai Szt Antal tp-ukat 1728: építették, 1780: átalakították. 1300, 800, 400 és 100 kg-os harangjait Szlezák László 1927: öntötte. Org-ját (2/40 m/r) 1826: Lehner Ignác-Sangl Simon-Wagner Fridolin ferences testvérek építették. 1889, 1935/1936: az →Angster gyár (op. 1105.) átépítette. - 1787-1879: gimn-ot tartottak fenn (→[Harmadik] III. Béla Gimnázium). 1712-81: horvát, 1922-50: m. pléb-t vezettek, melynek 1983: 8800 hívője volt. - 2000. XI: hozzá tartozik az 567. sz. Mészáros Lázár cserkészcsapat. - 3. Szt István plébánia. 1808: alapították. Klasszicizáló késő barokk tp-át 1809: Szt István kir. tiszt. sztelték. 794 és 106 kg-os harangjait 1928: Bóditsy Sándor öntötte. Org-ját (1/12 m/r, op. 16.) 1875: az →Angster gyár építette. - Plébánosai: 1809: Rácz József, 1815: Kopplányi Elek, 1830: Tejfölössy István, 1843: Vondrák Xavér Ferenc, 1871: Sándor Illés, 1878: Tóth József, 1884: Győrffy Sándor, 1903: Muzik István, 1918: Tantos Gyula, 1932: Loógó Pál, 1948: Gajdos István, 1957: Bánhalmi István, 1976: Medgyesi József. 1983: 5500 hívője volt. - 2000. XI: ~hoz tartozik az 528. sz. Szt Sebestyén cserkészcsapat. - 4. A ciszterciek 1879: a ferencesektől átvették a gimn-ot. - 5. Szt János plébánia. 1929: alapították, tp-át Nepomuki Szt János tiszt. sztelték. 100 kg-os harangja 1873: készült. - Plébánosai: 1929: Raffai Imre, 1955: Porvay János, 1982: Hegedűs Gyula. 1983: 400 hívője volt. - 6. Szt József plébánia. 1924: alapították, tp-át Szt József tiszt. sztelték. 60 cm átm. harangját 1909: Bóditsy Sándor öntötte. - Plébánosai: 1924: Teéz Imre, 1942: Flach András, 1975: Bauer Ferenc. - 1983: 5200 hívője volt. - 7. Szt Szív plébánia. 1922: alapították, tp-át Jézus Szíve tiszt. sztelték. 94 cm átm. harangját 1929: Bóditsy Sándor, 1995: Gombos Miklós (700 kg) öntötte. Org-ját (1/6 m/r) 1875: Unger Endre Baté számára építette, 1937: az →Angster gyár ~ra telepítette. - Filiája 1997: Baja-Mártonszállás. - Plébánosai: 1922: Czeizlinger Lajos, 1927: Bőhm Jenő, 1931: Máhig Ervin, 1938: Garai Béla, 1944: Pintér László, 1965: Soproni János, 1984: Kereskedő Zoltán. 1983: 6000 hívője volt. - Egész ~ lakói 1840: 11.037 r.k., 970 g.k., 20 ev., 50 ref., 500 izr., össz. 12.577; 1910: 17.871 r.k., 38 g.k., 332 g.kel., 232 ev., 456 ref., 2 unit., 2091 izr., 10 egyéb vall., össz. 21.032; 1940: 28.606 r.k., 192 g.k., 125 g.kel., 570 ev., 1331 ref., 1378 izr., 107 egyéb vall., össz. 32.309; 1944/45:  →malenkij robotra hurcoltak 117 ffit, 41 nőt; 1983: 27.900 r.k., össz. 39.851; 1990: össz. 38.042. - 8. →Vodica, búcsújáró hely. - 9. Görögkeletiek. A ~i szerbek nagytp-a a 18. sz: késő barokk; kistp-uk 1790 k. copf stílusban épült, eladták a városnak, 2000: hangversenyterem; temetőkápolnájukat Vujicsics Sztoján szerint a 19/20. sz. fordulóján emeltette egy ~i szerb család. Egyszerű ikonosztáza, kriptája volt. Fényképe ismert, egyéb adata nem.  Bauer Ferenc

Schem. Cap. 1843:24; 1948:32. - Gerecze II:169. - Schem. Col. 1912:50. - Szabó 1921. - Polg. isk. 1942/43:183. - Patay 1982. - MKA 1984:515. - Sasvári 2002:78.