🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baden-Powell
következő 🡲

Baden-Powell, Robert, lord of Gilwell (London, Anglia, 1857. febr. 22.–Nyeri-Paxtu, Kenya, 1941. jan. 8.): katonatiszt, a →cserkészet megalakítója, a világ főcserkésze [cserkész nevén BI-PI] – Anglikán papi családból származott, a godalmingi koll-ban, majd katonai isk-ban tanult. Évfolyama 2. legjobb tanulója, 1876. XI: alhadnagyként utazhatott Indiába a 13. lovasezredhez. Ott tanulta meg a szabadban való életet, a földerítést és túlélést. 1880: Afganisztánban, 1884–85: Becsuánaföldön és Szudánban a megfigyelő léggömbökkel vált ismertté. A búrok szabadságharcában 1899. X. 12–1900. V. 17: Mafeking város sikeres védője. A 217 napos ostromgyűrűben a csellengő fiatalokat őrsökbe szervezve munkára fogta. Hírvívésre, víz-, élelmiszer- és lőszerszállításra tanította meg őket. 1900: vezérőrnagy, a győztes háború után a D-afrikai gyarmati rendőrség toborzója és kiképzője. – 1903: hazatérve Londonba a kir. lovasság szemlézője. 1904: lovasisk-t alapított. Kanadában megszervezte a lovas csendőrséget. 1907: altábornagy, megszervezte a lovassági kiképzést. 1907. VIII: a La Manche-csatorna Bronsea-szigetén megrendezte az első tábort, melyben a szegény utcagyerekek és gazdag családok gyermekei együtt táboroztak. Fölkészítette őket a szabadban való életre, egymás testvéri támogatására. Ebből alakult ki a cserkészmozgalom. 1908: megírta tapasztalatait a Scouting for Boys-ot [Cserkészet fiúknak], a cserkészet alapkvét; a cserkészet védősztjének a sárkányölő Szt György lovagot választotta. – 1910: nyugdíjazták, testvérével Ágnessel (1858–1945) együtt alapította a leánycserkészetet, mely 1912: az USA-ban is meghonosodott. A cserkészet hamar elterjedt Angliában és az egész világon. A mozg. lényege a 10 törvény és a fogadalom alapján való élet, önkéntes kötelezettségvállalás Istennel, hazával és embertársakkal szemben, a valláserkölcsi alap és az őrsi keret. Erre utal a cserkészköszöntésben feltartott három új, és a kisujjon nyugvó nagyujj, amelynek jelentése: a nagy védi a kicsit. 1916: megszervezte a 11 é. aluliaknak a kiscserkész mozgalmat. 1921: az I. (londoni) dzsemborin ~-t a világ főcserkészének választották meg. Beutazta a világot, hogy terjessze a cserkész eszmét. Mo-on is járt, 1928: a Nemzetközi Leánycserkész Szöv. megalakulásakor, Budapesten és Parádon, és 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsemborin. Feleségével közös születésnapjuk van, II. 22-e, a Leánycserkész Világszövetség határozata alapján ez a cserkészet ünnepnapja, az „Emlékezés napja”. – Betegsége miatt 1938. X: Kenyába, Nyeri közelében telepedett le, ahol Paxtu-nak, ‘tökéletes békesség’-nek nevezett házában halt meg. Halálakor egy borítékot találtak a zsebébe „Cserkészeknek” címzéssel. Ebben az utolsó intelmei között ez a mondat állt: „Igyekezzetek egy kicsit jobbnak hagyni magatok mögött a földi életet, mint ahogy kaptátok”. – BI-PI lábnyoma bronzba öntve, a Hárshegyi Cserkészparkba került, amely a háború alatt elveszett. Az újraöntött lábnyom egyik példánya a →Magyar Cserkészszövetség Gyűjteményébe, majd a Gödöllői Városi Múzeum Cserkészkiállításába került. a másik példány Adyligeten, a Sztrilich Pál Cserkészparkban található. – M: Lessons of a lifetime. [Egy élet tanulságai] Hol? 1933. – A boldogulás ösvényein. [Rovering to success] Ford. H. Bo.J.–Fe.Má.–88

Kápolnai József: B. P. [Baden-Powell Róbert] Bp.[1928] – A farkaskölyök próbák. Összeáll. (Baden Powell Róbert nyomán) Gerritsen Vilmos. Bp. 1932. – Dékány András: A fiúk királya. Lord Baden-Powell élete. Uo., 1940. – Reynolds, Edwin: Baden-Powell. Hol? 1942. (2. kiad. Hol? 1957) – Britannica Hungarica 1995. II:214. (Arck.)