🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Badalik
következő 🡲

Badalik Bertalan Sándor, OP (Hódmezővásárhely, 1890. dec. 10.-Bp., 1965. okt. 10.): megyéspüspök. - Apja, Lajos bognár. A középisk-t Hódmezővásárhelyen és a szombathelyi prem. gimn-ban végezte. 1908: lépett a r-be, 1909. VIII. 22: egyszerű fog-at tett. Grácban tanult. 1914. VII. 19: pappá szent. 1915.V III: Bpen a →Rózsafüzér Társulatok orsz. ig-ja. X.3: az új Rózsafüzér Királynéja-tp., 1929: a szombathelyi Szt Márton-tp. plnosa, a városi szegényügyek vez-je és perjel. 1929-31: megnagyobbíttatta a tp-ot, megépíttette a művelődési házat. ~ idejében létesítették Szombathelyen a r. növ-ek int-ét. 1927: és 1932: meglátogatta az É-amerikai m. kolóniákat. 1934-38: az osztr-m. rtart. főn-e. 1936: megépíttette Bpen a r. főisk-t, átépíttette a bécsi zárdát. 1938. V. 15: a visszaállított ősi m. rtart. első tartfőn-e, 1942: ismét megválasztották. →Kontuly Béla festővel elkészíttette a bpi tp-ban Árpádházi Szt Margit és Szt Domonkos óriási freskóit. 1945: az AC hitbuzgalmi o-ának, 1946: a rádióbiz-nak egyh. elnöke, az AC orsz. elnöke. A bpi rház perjele, a Credo egyes. vez-je. 1949. VI. 10: nevezte ki XII. Pius veszprémi mpp-ké. Bpen a r. tp-ban Grősz József érs. VIII. 24: pp-ké szent., székét VIII. 30: foglalta el. 1950. I. 1: ~ végezte a bpi Szt István baz-ban Mo. felajánlását Jézus Szt Szívének. 1957. VIII. 15: Hejcére internálták. 1964. X: Bp-re költözhetett. Hódmezővásárhelyen temették el. Az egyhm-t 1957-59: ált. helyn., 1959-72: ap. korm-ként Klempa Sándor kormányozta. - M: Engesztelő szentségimádás a kat. nagygyűlés alk. Összeáll. Bp., 1942. - Istennek Szent Anyja. H.n. (Szeged?) 1991. - Szerk. 1922, 1925, 1926: A bpi Szt Domonkos-r. pléb. egyhközs. tudósítója és naptárá-t, 1915-27: a Rózsafüzér Királynéja hitbuzgalmi lapot. 88

Cat. OP 1930:20. - Gulyás I:1015. - Pilinyi 1943:249. - MÉL III:27.


Badalik Bertalan Sándor, OP (Hódmezővásárhely, 1890. dec. 10.–Bp., 1965. okt. 10.): megyéspüspök. – Apja, Lajos bognár. A középisk-t Hódmezővásárhelyen és a szombathelyi prem. gimn-ban végezte. 1908: lépett a r-be, 1909. VIII. 22: egyszerű fog-at tett. Grácban tanult. 1914. VII. 19: pappá szent. 1915.V III: Bpen a →Rózsafüzér Társulatok orsz. ig-ja. X.3: az új Rózsafüzér Királynéja-tp., 1929: a szombathelyi Szt Márton-tp. plnosa, a városi szegényügyek vez-je és perjel. 1929–31: megnagyobbíttatta a tp-ot, megépíttette a művelődési házat. ~ idejében létesítették Szombathelyen a r. növ-ek int-ét. 1927: és 1932: meglátogatta az É-amerikai m. kolóniákat. – 1934–38: az osztr–m. rtart. főn-e. 1936: megépíttette Bpen a r. főisk-t, átépíttette a bécsi zárdát. 1938. V. 15: a visszaállított ősi m. rtart. első tartfőn-e, 1942: ismét megválasztották. →Kontuly Béla festővel elkészíttette a bpi tp-ban Árpádházi Szt Margit és Szt Domonkos óriási freskóit. Sopronban Julianeumot, Debrecenben és Gyulán rh-zat alapított. →Bőle Kornéllal intézte Árpádházi B. Margit szenttéavatását. 1945: az AC hitbuzgalmi o-ának, 1946: a rádióbiz-nak egyh. elnöke, az AC orsz. elnöke. A bpi rház perjele, a Credo egyes. vez-je. 1949. VI. 10: nevezte ki XII. Pius veszprémi mpp-ké. Bpen a r. tp-ban Grősz József érs. VIII. 24: pp-ké szent., székét VIII. 30: foglalta el. 1950. I. 1: ~ végezte a bpi Szt István baz-ban Mo. felajánlását Jézus Szt Szívének. 1957. VIII. 15: Hejcére internálták. 1964. X: Bp-re költözhetett. Hódmezővásárhelyen temették el. Az egyhm-t 1957–59: ált. helyn., 1959–72: ap. korm-ként Klempa Sándor kormányozta. 1991. X. 10: a veszprémi bazilika kritpájába temették. – M: Engesztelő szentségimádás a kat. nagygyűlés alk. Összeáll. Bp., 1942. – Istennek Szent Anyja. H.n. (Szeged?) 1991. – Szerk. 1922, 1925, 1926: A bpi Szt Domonkos-r. pléb. egyhközs. tudósítója és naptárá-t, 1915–27: a Rózsafüzér Királynéja hitbuzgalmi lapot. 88

Cat. OP 1930:20. – Gulyás I:1015. – Pilinyi 1943:249. – MÉL III:27. – Unokahuga, B. Jácinta OP kiegészítésével.

Badalik Ilona, SJC (Szeged, Csongrád vm., 1908. jún. 15.–Szeged, 1988. okt. 5.): szerzetesnő. – Szegeden polgárit, 1926-tól női felsőkeresk. isk-t végzett. 1933. I. 1: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1935. I. 1: uo., örök esküjét, 1953. I. 1: Hódmezővásárhelyt tette. – 1933: Szegeden, 1940: Balatonfüreden a Korda üzletben kiszolgáló, 1944: Kőszegen könyvelő. – A szétszóratás után 1950-től Hódmezővásárhelyen banktisztviselő. 1979: Szegedre költözött. r.k.