Magyar Katolikus Lexikon > A > apologéták


apologéták: 2. századi egyházi írók, akik az →apostoli atyákat követő nemzedékben a kereszténységet a zsidósággal, a pogánysággal és a belőle sarjadt →gnoszticizmussal szemben védték. A szó szoros értelmében 12 görög író: Antiochiai Szt Teofil, Arisztidész, Athénagorász, a Diognétoszhoz írt levél szerzője, Hermiasz, Hieropoliszi Apollinariosz, Szt Jusztin, Miltiadesz, Pellai Ariszton, Quadratus, Szárdeszi →Meliton, Tatianus. Tágabb értelemben néhány 3. sz. lat. író is: →Alexandriai Kelemen, Arnobius, Szt Ireneus, Minucius Felix, Tertullianus. - Kiadásuk m-ul: Ókeresztény írók. 8. köt. Bp., 1984. **

LThK I:721. - Vanyó I:232.