🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > anabaptisták
következő 🡲

anabaptisták (gör. 'újrakeresztelők'): az első protestáns szabadegyház. 1525: Zürichben alapította Conrad Grebel, aki eredetileg Zwingli tanítványa volt, de látva, hogy mestere alárendeli a vallást a polg. felsőbbségnek, „szabad egyházat” kezdeményezett. E szabadság részben az egyh-i közösség függetlenségét jelentette a világi hatalommal szemben, részben tagjaitól kívánta meg az önkéntes, személyes döntésen alapuló csatlakozást. Ezért a közösség tagjait újra megkeresztelték. Zürichben azonnal üldözni kezdték az ~at, ezért No-ba menekültek. A birod. gyűlés 1529: halálbüntetéssel tiltotta az újrakeresztelést, az ~ ezért Morvao., és Németalföld felé menekültek tovább. Morvao-ban a tiroli származású Jakob Hutter vezetése alatt kommunista szellemű közösségeket alkottak, s később Kanadába és az USA-ba vándoroltak ki. Németalföldön Menno Simons körül alakult közösség, a →mennoniták, akik közül sokan szintén Kanadába és az USA-ba vándoroltak ki. További anabaptista alapítás a melchioriták közössége, melyet M. Hoffmann (1500-43) alapított. A melchioriták 1533-ra várták Krisztus 2. eljövetelét. Az alapító kiábrándult, követői közül néhányan a vesztfáliai Münsterben próbálták megvalósítani a mennyek országát. Vagyonközösségben éltek, esküt nem tettek, fegyvert nem fogtak és nem vállaltak világi hivatalt. - Az ~kal a kat. teol. nem sokat foglalkozott, mert a keresztség kérdését más szektákkal és az ún. →eretnekkeresztséggel kapcsolatban már tisztázta, s a lutheri reform-hoz mérten az ~ csak a protestantizmus egy mellékhajtásának látszottak. - Mo-on a nevük újkeresztények, →habánok. Csejte, Kosztolna és Vitenc (Nyitra vm.) községekben telepedtek le Morvao-ból menekült ~k. Bethlen Gábor 1621-23: közülük 1100-at Alvincre telepített, s vallásszabadságot és adómentességet adományozott nekik, hogy az erdélyi kézműves ipart fellendítse. 1629: a nagyszombati egyhm. zsin. elrendelte: „Mivel feltűntek az ~ is hazánkban, a közelükben lévő plébánosok óvják meg híveiket ettől a veszedelemtől, jelentsék a püspöknek, és a világi hatóság segítségével állják útját e bajnak.” - A mo-i ~ 1763-68: Mária Terézia parancsára elhagyták vallásukat, és katolizáltak. **

Péterfy II:255. (III/15.) - Pallas I:579. - KL I:62. - LThK X:1107.