🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > alexandriaiak
következő 🡲

alexandriaiak: az Újszövetségben az alexandriai zsidók (ApCsel 6,9). - Gör-ül beszéltek, de saját szokásaik és istentiszteleti formáik voltak, s a gör. városban elkerülhetetlenül a hellén kultúra hatása alatt álltak. Jeruzsálemben saját zsinagógájuk volt. Ők lázították fel a népet István diákonus ellen amiatti haragjukban, hogy a korábban szintén hellénista zsidó István az ő köreikben sikerrel hirdette Krisztust. **

LThk I:323. - Vanyó I:370.