🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > alamizsnagyűjtés
következő 🡲

alamizsnagyűjtés, gyűjtés: 1. régebben személyes kéregetés házról házra járva. A →kolduló rendek létfenntartásának forrása volt, de végeztek ~t más szerzetek és egyházi személyek is bizonyos célokra. - M. egyh. törvények az ~ről: A budai zsin. 1279: „Ha valaki hivatalból alamizsnát gyűjt, csak azt mondja a népnek, amit p. v. ppi megbízólevele tartalmaz. A lelkipásztorok híveiktől jóságosan kérjenek alamizsnát, ne erőszakoskodjanak. Gyűjtőt csak akkor fogadjanak, ha a p-tól, a p. legátustól v. a pp-től megbízólevele van.” - A szepesi préposti zsin. 1460: „A plébánosok csak akkor engedjék alamizsnát gyűjteni a szerzeteseket, ha az esztergomi érs. v. a prépost írásos engedélyét előzőleg bemutatták.” - A nyitrai egyhm. zsin. 1494: „Csak püspöki engedéllyel rendelkező szerzetes gyűjthet alamizsnát, prédikálhat és gyóntathat. Híre jár ugyanis annak, hogy vándor szerzetesek búcsúkat engedélyeznek, püspöknek fenntartott esetekben feloldoznak, díj fejében elengednek jóvátételi kötelezettségeket; megfelelő alamizsna fejében kijelentik, hogy két-három tisztítótűzben szenvedő lelket átvisznek a mennyországba, s a jótevőket minden bűnük és büntetésük alól feloldozzák. A korábbi megbízóleveleket hatálytalanítva ezután csak újonnan keltezett megbízás felmutatásával fogadjanak szerzeteseket. Megbízás nélkül kolduló v. gyóntató-prédikáló szenetesektől a könyveik kivételével mindent vegyenek el. E rendelkezést a templomokban szószékről mindenki számára érthetően hirdessék ki. Aki ellenben megkapta a püspöki felhatalmazást, azt a papok szívesen fogadják. A kapott alamizsna negyed részét a kolduló szerzetes becsületesen adja át a pléb. papjainak.” - 2. Mai formája a különféle célokra rendezett templomi gyűjtések, perselyezés v. csekk formájában. Jogi szabályozása lényegében változatlan: illetékes egyházi felettes engedélyéhez van kötve. A pp-kari konferenciák által hozott szabályokat még a kolduló rendeknek is meg kell tartaniuk. - Mo-on 1989-ig évente kétszer hirdetett általános ~t a MPpK: ősszel az öreg és beteg szerzetesek, tavasszal a 8 kat. gimn. számára. Egyhm. és pléb. szinten a helyi szükségletek szerint gyűjtenek. Az összegyűlt összeget természetesen a célnak megfelelően kell felhasználni. →adomány  **

Péterffy I:113. (XXVIII.), 206. (XXVII.), 291. (XXX.) - CIC 1983:1265-66.k.