Magyar Katolikus Lexikon > A > Ausztrália


Ausztrália: földrész a déli féltekén. Ter-e 7.686.844 km², határai az Indiai- és Csendes-óceán, az Arafura- és a Timor-tenger. - Fölfedezése. A Terra Australis incognita, az ismeretlen D-i föld létéről vallott meggyőződés szinte minden kultúrában élt. 1605: Pedro Fernandez de Quiros VIII. Kelemen p. áldásával indult fölfedezésére. Az elért kikötőt Australia del Espiritu Santonak nevezte el, de navigációs tévedés miatt nem ~ba, hanem az Új-Hebridák szigeteire jutott. - ~ Ny-i partjait a 17. sz: a hollandok érték el. Új-Hollandiának nevezték, de érdektelennek tartották. 1770. IV. 29: James Cook kapitány fölfedezte a K-i partot (Botany-öböl), és a brit korona tulajdonának nyilvánította a földrészt. - Benépesítése. A brit kormány É-Amerika elvesztése után az újonnan fölfedezett földrészt használta fegyenctelepnek. 1788. I. 26: az első 1000 ember, köztük 700 fegyenc, partot ért a Botany-öböl közelében. A helyet Lord Sydney államtitkárról Sydney-nek, Új-Hollandiát pedig Új-Dél-Wales-nek nevezték el. 1788-1850: kb. 300.000 fegyenc és telepes érkezett. Az elítéltek többsége a szegénység miatt elkövetett triviális bűnökért, ill. szoc. és pol. vétségekért került ide. - Misszionálása. A kolónia első 32 évében a kat. vallásgyakorlat botbüntetés, ostorozás terhe alatt tilos volt. Elutasították annak a 2 ír kat. papnak a kérését is, akik több ízben jelentkeztek, hogy a fegyenceket saját költségükön elkísérik. A kolónia első vallási rendelkezései az anglikán egyh. szert-át tették kötelezővé. 1798: a fölkelés után deportált 6000 ír fegyenc között 3 pap is volt: Peter O'Neil, James Dixon és James Harold. Dixon atya 1803: engedélyt kapott a lelkipásztorkodásra, és V. 15: bádogból készített oltáron mutatta be az első engedélyezett sztmisét Sydney-ben. Röviddel ezután lázadás szításával vádolták, engedélyét és fizetését megvonták. 4 é. illegálisan dolgozott, majd visszatért Íro-ba. 1816: a Sztszék a kolónia kat. közösségének kérésére ap. prefektussá nevezte ki az ír Jeremiah O'Flynn OCist atyát, aki 1817: saját költségén érkezett Sydney-be, de jóváhagyást sem a londoni vikáriustól, sem a kolónia kormányzói hiv-ától nem kapott. Tartózkodását a kormányzó csak a londoni jóváhagyás reményében engedélyezte, nyilvános működését megtiltotta, majd elrendelte deportálását. O'Flynn 6 hónapig illegálisan tevékenykedett, és a hagyomány szerint deportálása előtt az Oltárisztséget „véletlenül” Sydney-ben „felejtette”. Az O'Flynn atyát ért méltánytalan bánásmód miatti londoni sajtókampány következményeként 1820: megalakulhatott az ausztrál kat. egyh. Élére Dom Edward Slater, a Jóreménység-fok ap. kormányzója került. Sydney-be ismét 2 önkéntes ír pap érkezett: John Joseph Terry és Philip Conolly. Bár nekik már hiv. megbízásuk volt, munkájuk mégis ellenállásba ütközött. Tilos volt számukra konvertitákat fogadni, vegyes házasságot megáldani, kat. gyermekeket áll. int-ben oktatni v. látogatni. Ezért Terry 2 kat. isk-t alapított. Conolly Tasmániában, Terry Sydney környékén folytatta munkáját, ahol érkezésekor 6000, munkássága végén 16.088 lelket gondozott. - 1828: a kat-ok angliai egyenjogúsítása után ang. bencések vállaltak szerepet az ausztrál Egyh. vezetésében. William Ullathorne OSB 1833: ap. vik. lett. A Sztszéknél 1834: elérte az ausztrál Egyh. önállósulását, sikerrel küzdött a fegyencrendszer megszüntetéséért (1841) is. A Sztszék 1834: John Bede Polding OSB személyében kinevezte ~ első pp-ét, aki arra törekedett, hogy az ausztrál egyh-at az ír hagyománnyal szemben bencés szellemben erősítse meg. Megalapította az első bencés rházat és a Terry által építtetett sydney-i St Mary-katedrális a r. tp-a lett. Az ausztrál egyh. azonban nem a bencés irányban fejlődött tovább. 1842: Hobartban és Adelaide-ban új ppségek létesültek, Poldingot ~ első érs-évé nevezték ki. 1845: megalakult a Ny-~i, 1847: a melbourne-i ppség. 1850-tól az aranyláz következtében ~ lakossága hirtelen növekedett; 1900 k. 3.782.000 főből 856.000 r.k. volt. Az egyh. missz. jellege megváltozott, szervezete már mai formáját mutatta. A II. vh. után a lakosság száma több millióval növekedett: közvetlenül 1945 után 3.600.000 bevándorló érkezett, ezek 60%-a eu. eredetű, többsége a bolsevizmus elől menekült, a kat. lakosság száma duplájára nőtt. A kat. bevándorlók lelki és szoc. gondozására Szövetségi Katolikus Bevándorlási Bizottság (Federal Catholic Immigration Commitee) létesült 140, kb. 18 különböző nemzetet képviselő pappal. Az első bennszülött papot 1975: sztelték fel. ~ lakossága napjainkig minden évtizedben több millióval növekedett. A kat. lakosság nemz. összetétele megváltozott; nőtt a nem eu. bevándorlók száma. - M-ok 1846-tól települtek ~ba. 1933: 272 mo-i születésűt számláltak össze. 1945 u. 13.872, 1956 u. 30.000 menekülő jött Mo-ról. 1961: 23.249 (M. Papi Egység szerint), 1969: 35.000 (M. Stat. Hiv.), 1985: 50.000 Mo-on született élt ~ban. Rajtuk kívül 12.000 gyermeknek mindkettő, 18.000-nek egyik szülője mo-i származású. - Vallási megoszlása 1979: 3.750.000 anglikán, 3.400.000 r.k., 2.000.000 metodista, presbiteriánus, kongregacionalista, 380.000 g.kel., 157.000 ev.; 1989: a lakosság 16%-a prot., 33%-a kat. - A bennszülöttek misszionálása már 1843: megkezdődött. 1882: XIII. Leó p. megbízásából a jezsuiták kezdtek missz. munkába, a bennszülöttek közömbössége és a rendkívül nehéz földr. körülmények miatt sikertelenül. Az első jelentősebb eredményt csak 1938: érte el P. Fracis Xavier Gzell, Darwin első pp-e. - Az egyh. szervezete 1989: Adelaide, Darwin, Port Pirie; Brisbane, Cairns, Rockhampton, Toowoomba, Townsville; Melbourne, Ballarat, Sale, Sandhurst; Perth, Broome, Bunbury, Geraldton; Sydney, Armidale, Bathurst, Broken Bay, Lismore, Maitland, Parramatta, Wagga Wagga, Wilcannia-Forbes, Wollongong. **

NCE I:184. - AP 1990:1079. - EH 1992:98.