Magyar Katolikus Lexikon > A > Asia


Asia: földrajzi-politikai egység az ókorban és a Szentírásban. - 1. A Szeleukidák birodalma, az isszoszi csata után: a mai Kis- és Elő-Ázsia, Helleszpontosztól Jaxarteszig. Az ~ név azután is tovább élt, hogy a Magnészia melletti csata (Kr. e. 189) után III. Antiokhosz Kisázsiát kénytelen volt átengedni a rómaiaknak (1Mak 8,6; 11,13; 12,39; 13,32; 2Mak 10,24). - 2. ~ proconsularis: róm. tartomány. Kr. e. 129: alakították Pergamon utolsó kir-a, III. Attalosz birod-ából. Müszia, Lídia, Karia és Frígia területét foglalta magában (ApCsel; Róm 16,6; 1Kor 16,19; 2Kor 1,8; 2Tim 1,15; 1Pt 1,1; Jel 1,4.11). **

BL:101.