🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Arcadius
következő 🡲

Arcadius, Flavius Arcadius (Hispania, 377.-Konstantinápoly, 408. máj. 1.): az első keletrómai császár (ur. 395-408). - I. (Nagy) Theodosius cs. és Aelia Flaccilla idősebb fia. 383: 6 évesen megkapta az Augustus címet, s trónralépése előtt 3x a consuli méltóságot. A birod. fölosztása I. Theodosius végakarata szerint a 17 é. ~ és a 10 é. Honorius között véglegesnek és a birod. tört. szempontjából döntőnek bizonyult. K-en az eltérő belső fejlődés és a sajátos külpol. tényezők hatására új, tartós állam, a keletrómai, ill. a →bizánci birodalom formálódott. - A fiatal és gyenge ~ mellett törtető és egymással vetélkedő, részben barbár (gót, vandál) származású katonák jutottak döntő szerephez. 395-400: a keleti birod-fél életét a Rufinus-Stilicho-Eutropius, majd az Eutropius-Gainas-Tribiglid-Aurelianus csoportok, s a mögöttük álló, többnyire gót segédcsapatok közötti harcok határozták meg. 395: a birod. először nézett szembe a hunokkal, akik a Kaukázuson át támadták Asia tart-t. - ~ apja egyhpol-ját folytatta. A kereszténységet terjesztette, tiltotta és üldözte a pogány kultuszt. Az →ortodoxiát erősítette az →ariánusokkal szemben. Miután a gótok 395-396: feldúlták Eleusziszt és Olympiát, az egyre gyengülő pogányság közp-ja gör. földön bezárásáig (527) az athéni egy., Egyiptomban az 5. sz. végéig Alexandria maradt. Föníciában a pogány sztélyek bezárása után Eudoxia csné és Aranyszájú Szt János ösztönzésére erősödött a kerség. A cs. és főemberei saját vagyonukból tp-ok sokaságát építtették birod-szerte. ~ Martyropolisz pp-ét, Marutát Perzsiába küldte misszionálni. Ugyanakkor a cs. környezete, s főleg Eudoxia és a papság egy része erkölcsi és dogmatikai viták miatt többször szembekerült Aranyszájú Szt Jánossal, akit 401: és 407: száműztek. - Utóda 7 é. fia, II. Theodosius. O.T.

Fliche-Martin IV:15, 148. - Demougeot 1951. - Stein II:219, 491.


Arcadius Arrelanus →Mogyorósi Árkád, OFM