🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aquinói Szent Tamás Társaság
következő 🡲

Aquinói Szent Tamás Társaság, 1892. júl. 7.-1950?: az Aeterni Patris enciklika szellemében →Kiss János által alapított magyar bölcseleti társaság. - Célja a kat. bölcs. ismertetése, igazolása és továbbfejlesztése Aquinói Szt Tamás szellemében, s a téves bölcs. rendszerek és tételek megcáfolása. Alapító és pártoló tagjai anyagilag támogatták, tb. tagjait a közgyűlés választotta. Vez-sége pp. védnökből, elnökből, alelnökből és 2 titkárból állt. Üléseit havonta tartotta, melyeken előadások anyagát vitatták meg. Alakuló ülését a →kiegyezés 25. évford-ja ünnepségeivel kapcsolatban tartották. Az üléseken előadták és megvitatták az →újskolasztika programját, a hagyományos →skolasztikához való viszonyát és továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az ~ jelentős szerepet játszott a bölcs. megbecsülésének újjáélesztésében, okt-ának terjesztésében és a m. bölcs. nyelv kialakításában. Az előadások és a viták vázlatos anyaga a →Bölcseleti Folyóiratban, a →Hittudományi Folyóiratban, a →Religióban, majd saját lapjában, a →Bölcseleti Közleményekben, 1910-14: Az Aquinói Szt Tamás Társaság évkönyvében és 1928: Az Aquinói Szt Tamás Társaság felolvasásaiból c. kiadványokban jelent meg. Összefoglalóan a →Szent Tamás Könyvtár sorozatban közölték az anyagot. - Védnökei közé tartozott: Steiner Fülöp, 1900: Városy Gyula, 1908: Prohászka Ottokár, 1927: Rott Nándor, 1940: Madarász István. Elnökei: Wolafka Nándor, Bognár lstván, Városy Gyula, Székely István, Notter Antal, Schütz Antal. Alelnökei: 1892: Kiss János, Kecskés Pál. - Székhelye Bp. IV., Pázmány tér 1-3. Taglétszáma 1936: 261 fő. 88

Évi jelentés az Aquinói Szt Tamás Társ-ról. Bp., 1909. - Aquinói Szt Tamás Társ. Tájékoztatás. Uo., 1926. - Dobrovits 1936:120. - Ped. lex. I:109. (itt alapítása: 1842!) - Bölcs. Közlem. 1943. (Kecskés Pál: Visszapillantás 50 évre) - Az Aquinói Szt Tamás Társ. értes. a Társ. fennállásának 50. éve alk. Uo., 1943.