Magyar Katolikus Lexikon > A > Apolló


Apolló (Alexandria?-Kr. u. 58 u.): az apostoli egyház egyik misszionáriusa. - Vsz. →Philón iskolájában tanult. Kezdetben Ker. János tanítványa volt. Efezusban Aquila és Priscilla vezette el a teljes ker. hitre. Áttelepült Korintusba, s nagy sikerrel hirdette az evang-ot (vö. ApCsel 18,24-28). Tanítványai elkülönültek Szt Pál tanítványaitól (vö. 1Kor 1,12; 3,4-6; 4,6), ezért elment Pálhoz Efezusba (vö. Tit 3,13), s már nem tért vissza Korintusba (1Kor 16,12). **

BL:78. (néhány eltérő adat)