🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apolló
következő 🡲

Apolló (Alexandria?-Kr. u. 58 u.): az apostoli egyház egyik misszionáriusa. - Vsz. →Philón iskolájában tanult. Kezdetben Ker. János tanítványa volt. Efezusban Aquila és Priscilla vezette el a teljes ker. hitre. Áttelepült Korintusba, s nagy sikerrel hirdette az evang-ot (vö. ApCsel 18,24-28). Tanítványai elkülönültek Szt Pál tanítványaitól (vö. 1Kor 1,12; 3,4-6; 4,6), ezért elment Pálhoz Efezusba (vö. Tit 3,13), s már nem tért vissza Korintusba (1Kor 16,12). **

BL:78. (néhány eltérő adat)


Apolló: 1. az ógörög hitvilágban napisten, a művészetek pártfogója. – 2. alexandriai zsidó, az ApCsel szerint "ékesszóló és az Írásokban igen jártas ember volt" (18,24); vsz. Philo iskolájában tanult. Efezusból érkezett Korintusba, s tanított a keresztény közösségekben (18,24–28). Sokan hozzászegődtek, s némileg szembekerültek Pál híveivel (1Kor 1,12; 3,4–6,22; 4,6), ezért Pál visszatért Efezusba. Tanítása módját Pál nem fogadta fenntartás nélkül (3,10–15), de azért testvérnek nevezte, és arra ösztönözte, térjen vissza Korintusba. Az ApCsel a minden bizonnyal egészen önállóan működő ~ munkáját az ap-i vonalhoz kapcsolja (→Aquila). R.É.

BL:78.