🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Amade
következő 🡲

Amade Antal, várkonyi, br. (Hédervár, Győr vm., 1676.-Felbár, Pozsony vm., 1737. ápr. 8.): költő. - A. László apja. Művelt főúr, barokk irod-unk érdemes alakja. Műveinek többségét a Balassi-strófához hasonló formában írta. Kz-át 1884: találta meg Paszlavszky Sándor az alsókubini Csaplovics-kvtárban. Vallásos verses elmélkedései a halállal és a túlvilági élettel foglalkoznak. Világi műve alig maradt fenn. Históriás éneket írt Szt István életéről. - Fm: Várkonyi báró A. A. versei. Kiad. Gálos Rezső. Bp., 1937. V.J.

Figyelő 1885. (Paszlavszky Sándor: B. Várkonyi A. A. 18. sz-beli ismeretlen kőltő) - Szinnyei I:138. - Győri Szle 1936. (Gálos Rezső: A. A. levele feleségéhez) - Kat. Szle 1937. (Kozocsa Sándor: A két A.)

Amade László, várkonyi, br. (Bős, Pozsony vm., 1704. júl. 26.-Felbár, Pozsony vm., 1764. dec. 22.): költő. - Főúri családban született, apja A. Antal. 1717-21: a JT győri koll-ában, majd a nagyszombati és gráci egy-en tanult. →Faludi Ferenccel együtt szerzett 1725: bölcs. dri címet. Pozsonyban és Bécsben élt. Első, korán elhalt felesége, Zsuzsanna, Orczy Lőrinc testvére volt. 1734: a Hávor János-féle lovasezredbe lépett, melyben kapitány, 1742-től a nemesi fölkelő seregben ezr., 1744: tábornoksegéd. A katonáskodás u. 1750: pozsonyi udvari tanácsos, 1751: cs. és kir. kamarás. Könnyelmű életmódja és birtokperei szétzilálták 2. házasságát és családi kapcsolatait. - Fiatalon, apja hatására kezdett verselni. A ném. és ol. dalköltészet hatott rá, sokat tanult →Balassi Bálinttól, akivel sorsát rokonnak érezte. Élményeit, szenvedélyes érzelmeit virtuóz versformákban örökítette meg. Világi témájú versei saját szerzeményű dallamaival váltak ismertekké. Az A szép fényes katonának arany gyöngy élete kezdetű toborzójának népiesedett dallamát Kodály Z. is megtalálta. Vallásos költeményeit is dallammal együtt írta. Ezek gyűjteményét 1755: ki is adta. Ma is ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 116, 187, 286; dallamaival a Hozsanna 62, 115, 216, 217, 218/A sz. énekét.- M: Victor in praelio S. Ivo. (Dri dissz.) Nagyszombat, 1722. - Buzgó szívnek énekes fohászkodásai. Bécs, 1755. - Várkonyi br. A. L. versei. (Szerk. és kiad.) Szalay László. Pest, 1836. - Várkonyi br. A. L. versei. Összegyűjt., bev. és jegyz. Négyesy László. Bp., 1892. V.I.

Figyelő 1876. (Abafi Lajos: A. L. mint népdal-költő) - Szinnyei I:139. - ItK 1898. (Illéssy János: Adatok br. A. L. élete tört-éhez); 1902. (Vértesy Jenő: Adatok A. L. életéhez); 1922. (Gálos Rezső: A. L. tanulóéveihez); 1944/45. (Jenei Ferenc: Ismeretlen A. nyomtatvány); 1957. (Varga Imre: A-versek kz-os énekgyűjt-ekben); 1980. (Tőzsér Árpád: A rokokó vers mozdulatai) - Keresztély Olga: Várkonyi br. A. L. élete és költ-e. Kolozsvár, 1905. - EPhK 1907. (Erdélyi Pál: Várkonyi br. A. L. költészetéhez). - Uránia 1912. (Böhm Dezső: A. L. lyrája) - Irodtört. 1918. (Gálos Rezső: Jegyzetek A. L. költeményeihez); 1942. (A. Zs. [Alszeghy Zsolt]: Egy állítólagos A. versről); 1973. (Tarnai Andor: Horváth János A. közlése elé) - Győri Szle 1933. (Gálos Rezső: Br. A. L. győri háza) - Császár Emlékkv. Bp., 1934. (Gálos Rezső: A. L. Olo-ban) - Gálos Rezső: A. L. Grácban. Pannonhalma, 1935. - Gálos Rezső: Br. A. L. Pécs, 1937. - Kat. Szle 1937. (Kozocsa Sándor; A két A.) - Baróti Dezső: írók, érzelmek, stílusok. Bp., 1971:5.