🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Althusius
következő 🡲

Althusius, Johannes, Althaus (Diedenshausen, Wittgenstein-Berleburg őrgrófság, 1557-Emden, 1638): református jogtudós. - 1586: Bázelben jogi drátust szerzett. 1586-1604: tanár Herbornban, 1604-38: haláláig Emden városának jogtanácsosa. - Természetjogon alapuló, kálvinista jellegű társadalom- és államtant alkotott. „Az európai társadalom eljövendő mozgalmainak irányát előre jelezte” (W. Dilthey), és megmutatta az áll. és az Egyh. elkülönülésének útját: az áll-ot úgy határozta meg, mint a társad. formák egyikét (család, állás, közösség stb.), ill. mint azokból kinövő univerzális „politica consociatio”-t, melynek eredete egy ált. jellegű társad. szerződés. A legfőbb hatalom hordozója a nép, ez hatalmazza föl a fejedelmet. Ha a fejed. megszegi kötelességeit, lemondathatják. Fontos gondolata még a népképviseleti alkotmány és az ellenállási jog tanítása. ~ felülmúlta J. Bodin elgondolását az abszolút legitimizmusról, mely szerint a fejed-ket csak az isteni és a term-jog köti.  **

LThK I:397.