Magyar Katolikus Lexikon > A > Almásy


Almásy István (Veprovác, Bács vm., 1806. dec. 23.-Vágsellye, 1876. febr. 20.): plébános. - A gimn-ot Pécsett végezte, majd Pesten jogot tanult és joggyakornok volt. 1831: az esztergomi egyhm. kispapja, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1834. VIII. 29: pappá szent. Bajnán, majd Esztergomban kp., Unyban (Esztergom vm.) adminisztrátor, 1848: Vágsellye plnosa (haláláig). - Fm: A vegyes házasságok ügyében. Pest, 1847. -Mindennapi evangyéliomos egyszersmind imádságos papi kézikv. Buda, 1848.  **

Szinnyei I:126. - Zelliger 1893:7. - Esztergom  vm. 1910:169. (s.v. Almássy!)

Almásy József Ignác, zsadányi és törökszentmiklósi, 1768-tól br., 1777-től gr. (Gyöngyös, 1726.-Zsadány, 1804. márc. 7.): lovassági tábornok. - 1742: kapitány a Splényi huszárezredben, 1748: őrnagy, 1753: alezr., 1756: az I. Ferenc cs. huszárezred vezénylőezr-e, 1763: vezérőrnagy, 1767: a II. József cs. huszárezred másodtulajdonosa, 1773: altábornagy, 1781: lovassági tábornok, 1784: nyugállományban. A prot. Poroszo. elleni hétéves és a bajor örökösödési háború hőse. Z.J.

Pallas I:467.

Almásy József, zsadányi és törökszentmiklósi (Vác, 1898. szept. 23.-Bp., 1944. aug. 29.): vicerektor. - A gimn-ot a pesti piar., a budai érs. és a nagyszombati gimn-ban végezte. 1917: lett a Pázmáneum növ-e. 1921. I. 30: Bécsben pappá szent. Bp. Városmajorban kp. A Regnum Marianum közösség tagja. 1922: a Mintagimn. hittanára, 1924: teol. dr., 1926: a budai Szt Imre koll. pref-a. 1936: Bp-Krisztinavárosban kp., 1937: Esztergom-Víziváros plnosa. 1939: a KPI vicerektora és →Cavallier Józseffel a M. Szent Kereszt Egyesület vez-je. 1943 őszén betegség miatt nyugalomba vonult. - Cikkei, tanulm. a M. Sion (a Korunk Szava betiltásáról); M. Nemzet 1939-44; Jelenkor 1939-44(szerk. biz. tag), M. Szemle 1944. lapokban. - Die Wahre und Falsche Messiasidee. (Dissz.) - Kat. írók új m. kalauza. Szerk., Bp., 1940. - A tízparancsolat a közéletben. Uo., 1942. 88

Gulyás I:433. - Osváth 1938:636. - Új Élet 1943:5. sz. - Schem. Strig. 1945. - Politika 1947. V. 17. - Kat. Szle (Róma) 1978:14, 103; 1979:19, 139.

Almásy Mária, IBMV (Pest, 1856. ápr. 7.-Bp., 1919. nov. 15.): rendfőnöknő. - 1884: lépett az angolkisasszonyok r-jébe. 1887. IX. 4: fogadalmat tett. 1891: Eperjesen újoncmesternő, 1893-1909: Bpen főnöknő. XIII. Leó 1903: hagyta jóvá az új r. alkotmányt, melyet ~ Heller Jánossal együtt dolgozott ki. 1893: polg. isk. tanárképzőt létesített. Megalapította a Tanítóképzőt Segítő Egyesületet, melynek bevételeiből szegény tanítónőjelöltek tanultak. 1917: a felső leányisk-t leánygimn-má szervezte át. →Bíró Xavér Ferenc segítségével alapította a →Ward-kollégiumot. Szorgalmazta Ward Mária B-gá avatását, és terjesztette a Kisded Szűz Mária tiszt-ét. →Tomcsányi Lajos SJ támogatásával megszervezte az Édesanyák Kongregációját. 1909: a St. Pölten-i anyaházba rendelték tanácsosnak. Íro-i tanulmányútjának tapasztalatai alapján terveztette meg az angolkisassz-ok zugligeti Szt Család-tp-át. 1912-19: ismét mo-i fnő. H.J.

Levéltárosok Lapja 1916:1-2. sz. (Reiszig Ede: Az Almásy család nemesi ága) - Endrődy László: Magyar róna acélos búzája. Mater A. M. élete 1853-1919. Bp., 1942.

Almásy Pál, eörsi és kukolyi (1550 k.-Bécs, 1621. szept. 13.): megyéspüspök. - Nagyszombatban tanult, itt lett kp. 1581. III. 24: esztergomi knk., 1591: szentbenedeki pref., 1582. X. 5: sasvári főesp. 1601: szentistváni prép. Több é. volt érs. helyn. 1608. X. 11: váci pp., V. Pál 1610. I. 27: erősítette meg. 1611: részt vett a nagyszombati tart. zsin-on. 1613: az ogy. az országhatár egyik biztosává választotta. Nagyszombatból kormányozta egyhm-jét. Főleg a ppi birtokokon próbált gátat vetni a protestantizmus terjedésének. - Utóda 1621. X. 11: Balásfi Tamás.  88

Mendlik 1864:73. (1608-18: vál. pp.) - Gams 1873:384. (1608-18: vál. pp.) - Eubel IV:356. - Kollányi 1900:186. - Chobot II:558.