🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Adelaide-i Regnum Marianum Egyházközség
következő 🡲

Adelaide-i Regnum Marianum Egyházközség: Az adelaide-i és D-ausztráliai magyarok száma 2005: kb. négyezerre tehető. Az „otthon” született m-ok (első generáció) átlagéletkora az 1998-i ausztrál népszámlálás szerint kb. 60,5 év. Az adelaide-i m-ok két nagy hullámban érkeztek, 1949–52, valamint az 1956-os szabharc után D-Ausztrália főv-ába. Kisebb számban érkeztek jugoszláviai és erdélyi m-ok is. Azóta tömeges m. bevándorlás nem történt. – Az első m. kat. megmozdulás 1950. VIII. 20: ünnepi sztmise volt a szegyházban. XI: érkezett No-ból a fronton tábori lelkész →Fazekas László, akit a m-ok személyesen nem ismertek, de többen emlékeztek a No-ban kiadott Iránytűben és a Kat. Tudósítóban megjelent, a menekült m-oknak szóló írásaira. XII. 24: 11 órakor Fazekas László m. szentmisét mondott a szegyházban Beovich érs. jelenlétében. Az akkori m. közösség nagy része, kb. 500 fő volt jelen. Ezzel kezdődött a m. kat. élet Adelaide-ban. Fazekas László a woodside-i bevándorlási táborban lakott, kb. 33 km-re a várostól, majd lakást kapott a város Woodville nevű kerületében az ottani pléb-n. Később a Marion városrészben az apácák által vezetett javítóintézetben kapott szép lakást és teljes ellátást 1971: haláláig. Bár munkájának zöme a m. kat-okat szolgálta, anyagilag nem függött tőlük. Önzetlen munkája és szervezőkészsége teremtette meg a m. kat. közösséget. Elsőrangú hitszónok és nagytudású pap volt. Vezetésével és 7 alapító taggal (Berkő Barnabás, Csányi Erzsébet id. Révész Istvánné, Flock Ernő, Krassay Antal, Majoros Endre, Óházi Gábor, Polgár László) valamint a családjukkal 1952. II. 24: alakult meg a Regnum Marianum Egyhközs., mely később bejegyzett egyes. is lett s mint jogi személy már ingatlant is vehetett. A belvároshoz közeli College Parkban vettek meg egy több telek nagyságú fatelepet, amin egy hullámbádogból épült raktár is volt. Évekig szépítették, átépítették a termet és rendezték a kertet anyagi erejükhöz képest. Pálinkás István SVD rövid működése alatt egy paplak is felépült. A ~ célja az adelaide-i és D-ausztráliai m-ok összefogása. Sem tisztség, sem tagdíj nem volt, mindenki egyenrangú volt és dolgozott, adakozott tehetsége szerint. Iskolát, leányegyletet és énekkart létesítettek. – 1952–: minden vasárnap volt szentmise, három városrészben: a belvárosi Pirie Streeten két vasárnap, Croydon Parkban és Enfieldben pedig a hónap egy-egy vasárnapján. Később a hindmarshi Sacred Heart-tp-ban is volt m. mise a hónap egyik vasárnapján délután. Így alkalma volt a hívők nagy többségének misére menni nem túl messze lakóhelyüktől. Abban az időben kevés családnak volt autója, és a tömegközlekedés vasárnapokon gyenge volt. Idővel csak a Pirie Streeten és Hindmarshban volt mise. A Regnum Otthonban néha, nagy ünnepeken, pl. karácsonykor v. Szt István kir. ünnepén tartottak misét. Később a Pirie Street tp-át már nem használhatták, 1982–: az érs. engedélyével a vasárnapi miséket a ~ kpnájában tartották. – A ~ vallási és m. kulturális szempontból évtizedeken át eredményesen működött. A m. ünnepek szentmiséi, lelkigyakorlatok és az egyh. év ünnepei alkalmat adtak a m. kat-oknak, hogy Istent anyanyelvükön dicsőíthessék. De a ~ otthont adott a cserkészeknek, ifj. csoportoknak, irod. esteknek és sok más kult. és családi összejövetelnek is. – Az 1956 u. érkező m-okat Fazekas László szeretettel fogadta és segítette, akárcsak a látogatóba érkező m. papokat és nővéreket: →Forró Ferenc SJ-t (1953, 1958, 1959), Tétényi Gyulát (1955, 1959), a Kínából kiutasított kalocsai nővéreket (Mária Mediatrix főnökasszonyt és Niceta nővért), akik Sydney-ben telepedtek le és átutazóban felkeresték a ~ot (1955, 1957). 1966 és 1970: a húsvét előtti lelkigyakorlatokat a Melbourne-ben tanító Békési István SJ tartotta. – 1971. VIII. 20: Fazekas László még keresztúti ájtatosságot tartott és szentmisét mondott a Regnumban. VIII. 26: váratlanul, 21 éves papi szolg. után 58 éves korában szívelégtelenségben meghalt. Hirtelen halála megdöbbentette az egész m. közösséget, a gyászmisét Galambos István és Fazokas Béla OP mondták, jelen volt 2 érs., pp-ök és sok paptársa. – IX. 5: a Pirie Streeten levő tp-ban már Fazokas Béla mondta a m. misét. Lelkigyakorlatokat és imaórákat tartott, majd megszervezte az októberi búcsút, amit azóta is megtartanak minden évben. Ezzel megnyugtatta és megerősítette a lelkipásztorát vesztett közösséget. Mivel vissza kellett mennie Canberrába és Sydney-be, XI. 21: a misét a hindmarshi tp-ban P. Lawrance Foote OP ausztrál pap mondta részben m-ul, aki 1978–81: volt a m-ok lelkésze. – Fazekas László halála után a ~ feladata lett a m. lelkész eltartása. 1971. XI. 26: érkezett Békés Menyhért OFM. Az első misét XI. 28: mondta a Pirie Streeten levő tp-ban. Jól megszervezte Mindszenty József bíb. látogatását (1974. X. 30–XI. 5.). 1978: nyugdíjba vonult, néhány évig kisegített Adelaide-ban, 1996: Melbourne-ben halt meg. – Pálinkás István SVD 1981–1982. VI. 4-ig működött Adelaide-ban. Ekkor épült fel a paplak a ~ ter-én. Rendje Pápua-Új Guineába küldte. Még néhányszor meglátogatta a ~et, de 1995: missziós állomásán a karácsonyi mise alatt meghalt. –1982–84: a litván Savickas atya volt Adelaide-ban néhány hónapig, majd →Szabó József SJ Mo-ról öt hónapig. Több ausztrál vendégpap is misézett, pl. John Swann, a helyi Catholic Immigration Centre ig-ja. – 1984: Marik Tamás OFM jött Mo-ról. Elsőrangú hitszónok volt. A tp. szépítését, a paplak átépítését is megszervezte. Fellendítette a vallási életet, imaórák, bibliamagyarázat és egyéb karizmatikus szert-ok bevezetésével. A fiatalokkal kirándult, vitorlázott, sok közös élményt nyújtott nekik. Tamás atya idejében nagy öröm volt 1990, 1993 és 2000 Miklósházy Attila pp. látogatása. 1993: Tamás atya visszatért Mo-ra. – 1993–94: Jeffries Foale, a Catholic Multicultural Affairs ig-ja misézett a Regnumban angolul, a hívek m-ul válaszoltak és énekeltek. – 1994. X: Oláh Béla SVD Pápua Új-Guineából betegszabadságra érkezett Adelaide-be, és elvállalta a közösség lelki vezetését, de 1997. III: meghalt. – 1997–: a vasárnapi szentmiséket a szlovén Janek Tretjak OFM tartja, elsőpénteken a ném. Ervin Schmutz SVD misézik. Évente többször, a nagyobb ünnepek alkalmával →Kiss János melbourne-i magyar lelkész utazott Adelaide-ba m. nyelvű szentmisét mondani. – A 3 évenkénti Ausztráliai Magyar Találkozót 1975. XII–1976. I. (3.), 1987–88: (7.), 1996–97: (10.) Adelaide-ban rendezték. A ~ hozzájárult a talákozók sikeréhez, különösen az istentiszt. megszervezésével. A 7. és 10. találkozón a ~ udvarában hatalmas sátor alatt ökumenikus istentiszt-en dicsőítette Istent m-ul az ausztráliai államokból, az óhazából és más tengerentúli országokból összejött nagyszámú magyar közösség, amit díszebéd követett. – 2000: érkezett a már Ausztráliában született, de Mo-on tanult és pappá szentelt Horváth László OFM, akit rövid kárpátaljai lelkipásztorkodás után Miklósházy Attila pp. kérésére Várnai Jakab tartfőn. engedett el néhány évre az adelaide-i m-ok lelki gondozására. – Plébánosai: 1950: Fazekas László, 1971: Békés Menyhért OFM, 1978: Lawrance Foote OP, 1981: Pálinkás István SVD, 1982: Savickas atya, Szabó József SJ, John Swann, 1984: MarikTamás OFM, 1993: Jeffrias Foale, 1994: Oláh Béla SVD, 2000: Horváth László OFM. Mi.A.

AP 1990:17. – Miklósházy 2005:151. (Krassay István feljegyzései alapján)