Magyar Katolikus Lexikon > Ö > önkiüresítés


önkiüresítés, önkifosztás: 1. a dogmatikában a krisztológia és a megváltástan alapfogalma a Fil 2,7 alapján: →kenózisz. - 2. az aszketikában és a misztikában minél nagyobb tér biztosítása Isten akarata számára. Negatív útja a saját akarat, elképzelések föladása; a pozitív az egyre kisebb részletekben is belesimulás Isten akaratába. Célja az Istennel való egyesülés: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). A helyesen értett →önmegvalósítás ugyanezt jelenti. - Jelképe a →tükör, mely teljesen eggyé válik a befogadott képpel. **