🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zenggi püspökség
következő 🡲

zenggi püspökség, Segna, Signen, Signien (Senj, Horváto.): püspökség Dalmáciában. – A 4. sz: alapított s a népvándorlás idején elpusztult ppséget III. István m. kir. a spalatói érs. támogatásával újra alapította, II. Sándor pápa 1169: az alapítást elismerte. Amikor 1459: a tör-ök elfoglalták Korbáviát, a pp. Modrusba menekült. II. Pius pápa 1460: elismerte a modrusi ppséget. A mohácsi csatában kis bandériuma élén Ferenc Zenggi püspök is elesett. 1617: a 2 ppséget zengg-modrusi püspökség néven egyesítették. a spalatói, 1550: az esztergomi, 1790: a kalocsai, 1852: a zágrábi érsség suffr-a. 1969: egyesítették Fiuméval, s Rijeka–Senj néven érsség, de 2000. V. 25: újra szétválasztották és →Gospić–Senj néven ppség, Rijeka suffr-a.– Mpp-ei: 1150: Miraeus, 1200 k. János, 1220 u. Boriszláv, 1242 e.  János, 1247 e. Fülöp, 1280: Márton, 1308: Miklós, é.n.: György, 1333: János, 1348: Bernát, 1349: Longavillai Portiva (1349: Pontius? 1351: Peregrinus?), 1380: János, 1381(84): Tamás, 1386: Pensauriói János, 1392: Pensauriói Lénárd, (1402: Assziszi Miklós), 1405: Winter Tamás, 1419: György, 1426: Konrád, 1428: Henrik OSB, 1432: Dominis János, (1436: Piránói Lajos OFM), 1442: Zárai Miklós OP, 1443: Durazzói András OFM, 1450: Bolognai Bertalan OP, 1457: Kattarói Miklós, 1464: Bosnyák Pál OFM, 1484: Natalicius Mihály, (1486: Campaniai András OFM), 1488 k. Donát, 1504: Blasioli Jakab (1513: Bakócz Tamás adm.), 1518: Dominis János, 1521: Zsivkovich Ferenc OFM, 1537: Dominis János, 1541: Jozefity Ferenc, 1560: Zsivkovich György OFM, 1570: Miklós, 1577 e. Ritgerti György, 1579: Piperkovity Mihály OFM, 1588: Mancinelli Bonaventura OFM, 1593: Dominis Antal, 1600: Dominis Márk Antal, 1604: Marchesi Marcel, 1613: Martinity Vince. – A zenggi és modrusi egyhm-k egyesítése után: 1617: Agalich János OESA, 1646: Francisci András OSPPE, 1640: Mariáni Péter, 1665: Szmolanovich János, 1678: Ciculin Ferenc, 1680: Tribulzio Demeter Jácint OP, 1690: Glavinich Sebestyén, 1698: Brajkovics Márton, 1703: Bedekovich Benedek, 1712: Rátkay Ádádm gr., 1718: Pohmajevich Miklós, 1730: Benzoni János Antal, 1746: Chiolics György Farkas, 1764: Manzador Pius, 1772: Caballini János, 1783: Piccardi Aldragus Antal, 1788: Jessich János, 1833: Osegovich Imre, 1869: Soich Vencel, 1876: Posilovics György, 1895: Maurovich Antal, 1910: Vucsity Rókus, 1915: Marusich József. **

Gams 1873:389. – Eubel I:450; II:261; III:318; IV:309.  – AP 2008:277.