🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zágrábi székeskáptalan
következő 🡲

zágrábi székeskáptalan: Első pp-e, a bencés Duch (1093–?) szervezte. 32 papot vitt magával, akiket „officinarii ecclesiae”-nek neveztek s együtt éltek a pp-kel. Az együttélés a 12. sz. végén megszűnt, 1181: megjelentek a →kanonokok. A ~ első szabályzatai 1334 ill. 1350-ből származnak. A knk-ok vezették a kápt. isk-t. – A ~ a kk. folyamán egymást követően 3 pecsétet használt: 1) Mandorla alakú (60x43 mm) pecsétjén 1200 k. Szt István kir. magas, nyitott koronával, jobbjában jogar, baljában keresztes országalma. Válláról köpeny hullik. Körirata pálcák között: IMAGO · SANCTI-STEPHANI · REGIS • SIGILLVM • CAPITVLI · ZAGRABIENISIS. – 2) Mandorla alakú (66x43mm) pecsétjén 1323: Szt István kir. dicsfénnyel,  vakmérművekkel díszített támla nélküli trónuspadon; lába alatt állatokon nyugvó zsámoly; jobbjában liliomos jogar, baljában keresztes országalma. Fölötte baldachin. Körirata pálcakeretben  SIGILLVM  CAPITVLI · SAGRABIENSIS – 3) Mandorla alakú (63x42 mm) pecsétjén 1371: gótikus tabernákulumban trónoló Madonnának Szt István tp-ot ajánl föl. Körirata gyöngysorok között: • SIGILLVM • CAPITVLI · ECCLESIE · ZAGRABIENSIS. – A →trienti zsinat rendelkezése szerint 1576 k. Draskovics György pp. (1563–78) szemináriumot nyitott a knk. kúriában, s 1876-ig a kápt. irányításával működött. II. József 1786: megszüntette, de halála után 1790: a zágrábi papnövendékek a pesti papnev-ből visszaköltözhettek Zágrábba. Verhovácz Miksa pp. (1787–1827) elválasztotta a kápt-t és a szem-ot, amiért ellentétbe került a kápt-nal, de a szem. ppi intézmény lett a pp. vezetésével. A knk-ok száma időszakonként változott, a zengg–modrusi ppség kiválása után 20 főből állt. 88

Takács 1992:98. (59)