🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zudar
következő 🡲

Zudar Imre   →Czudar Imre

Zudar János, Czudar (?–1396 előtt): megyéspüspök. – Vitatott, hogy a híres Zudar családból származott-e. Fügedi E. szerint volt a Czudar családnak egy János nevű tagja, aki testvéreivel, Péter bánnal és Imre erdélyi pp-kel 1387: megalapította a sajóládi pálos ktort, de ő nem lehetett 1383-tól váradi pp., hiszen 1395-ig fehérvári, majd váradi prép. volt. XI. János p. kinevezte váradi prép-nak és knk-nak, de e tisztségeit nem foglalta el. A MA-ban székesfehérvári prép-ból 1383. II. 20–1395. XI. 26: váradi mpp. Nem volt a küzdelmek férfia, „inkább székvárosán és egyhm-jén csügött” (Bunyitay). Elkészíttette a Kolozsvári testvérekkel Szt László lovasszobrát és be is aranyoztatta. Utolsó évében temették a szt kir. sírja mellé Mária kirnét. ~ 1395: eltűnt Váradról. Nem tudjuk, hogy meghalt-e v. más ppségre ment át. – Széke a MA-ban 1395. XI. 20–28: üres, utóda 1396. I. 24: Pál. H.L.

Mendlik 1864:82. (1383–93: váradi pp.) – Gams 1873:385. (s.v. Czudar) – Bunyitay I:207; II:107. – Schem. Mv. 1896:82. (25.) (1383–95: pp.) – Eubel I:515. (1382: pp.)

Zudar Sándor (Balla, Heves és Külső–Szolnok vm., 1852. nov. 20.–-Erk, 1914. nov. 16.): plébános. – Gyöngyösön és Egerben tanult s a 7 gimn. o-t elvégezvén a kassai szemin., 1873–74: a Pázmáneum növendéke. Átlépett az egri főegyhm-be, a teol. 3–4. évf-át Egerben végezte. 1876: pappá szent., 3 hónapi kp-kodás után az Augustineumba szigorlatozott. 1878: Egerben a dogmatikai h. tanára. 1879: a hittud. drává avatása után r. tanára, azután hitokt., prosinod. vizsgáló, a középisk. hittanárokat képesítő-biz. tagja és az Egri Egyházm. Irod. Egylet titkára. 1891: Erken plnos. – Cikkei: Egri Egyházm. Közl. (1880: 113. Egyveleg az egyh. életéből, 1885: 171. A tisza-szajoli új pléb. (névtelenül), 189. Az Egri Egyhm. Irod. Egyl. pályatételei 1886-ra; 1888: 54. Az Egri Egyhm. Irod. Egyl. pályatételei 1888-ra) – Az Egri Egyházmegyei Közlöny 1880. IX. 16.– 1889. VI: szerk. – Betűjegye: Z. S. (Egri Egyházm. Közl. 1880) 88

M. Sion. 1888:950. – Koncz 1892:255. (több tucat ford. cikk címe, megj. hely és évszám nélküli címleírással) – Heves vm. Bp., 1909. – Schem. Agr. 1914:166., 1916:186. – Krücken–Parlagi 1918. II:752. – Heves megyei sajtóbibl. Eger, 1972: 13. (22.) – Puskás 1979:191. – Kiss 1993:112. (*Mátraballa !) – Viczián 1995:192. (237.) – Fazekas 2003:400. (3321.) – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)