🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsuzsanna-játékok
következő 🡲

Zsuzsanna-játékok: a bibliai Zsuzsanna történetének előadása. – A mo-i ~-játék, a bibliai történet megelevenítése ném. eredetű. Gyökerei a kk. rekordáció világába nyúlnak vissza: klerikusok, diákok idézték föl farsang idején az épületes történetet. Ebből bontakozott ki az idők során a dramatikus ~-játék lat., ném., m., rum. nyelvű virágzása Mo-on. ~ bibliai epikánkban Batizi András versezetében (1541) is fölbukkant. A ~-hagyományt a barokk iskoladrámák is továbbápolták, és mind a kat-oknál, mind a prot-oknál kedvelték. Az első mo-i előadást Stöckel Lénárd Bártfán rendezte. Ném. szövege 1559: nyomtatásban is megjelent. Stöckel szövegkönyve alapján Körmöcön, Kassán (1557) is előadták, az ő feldolgozása vált a felvidéki ev. isk. ifj. körében népszerűvé. Kat. változata 1627: a nagyszombati, 1653: a zágrábi, 1753: a csíksomlyói; unit. 1652: a kolozsvári előadása. – Az ártatlanul szenvedő ~ úrnapi körmeneteken, barokk misztériumokban, passiójátékokban gyakran tűnik föl a feláldozott Jézus ósz-i előképeként is. A téma átkerült a népi színjátékok világába, bányászaink körébe is. Ennek számos ném. párhuzamát ismerjük (Leoben, Eisenerz). ~ a kk. végén számos ném. bányavidéken a bányászok egyik védősztje volt, főleg tárnákat helyeztek oltalma alá. A magukra maradt bányászasszonyok ~t tekintették rágalmak ellen oltalmazójuknak. Jánosrét ném. bányászai a ~-játékot 2 változatban is előadták. Nyomai megtalálhatók Nagybánya környékén és Oláhlaposbánya ném. bányászai, a máramarosi Sugatag, Budafalva m. sóbányászai között, ill. a bánáti Magyarittebe ref. faluban is. A felsőbányai ~-játékot 1911: Bpen is bemutatták.

Bálint I:224.