🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsivny
következő 🡲

Zsivny Viktor (Bp., 1886. nov. 30.–Bp., 1953. okt. 14.): vegyészmérnök. – A gimn-ot és a műegy-et Bpen végezte, 1908: vegyészmérnöki okl-et szerzett. 1924: ásvány- és kőzettanból a bpi tudegy. dr-rá avatta. A műegy-en tanárs., 1912: a M. Nemz. Múz. ásványtárában s-őr, 1918: őr, 1919: ig. őr, 1932: az ásvány-őslénytár ideigl. ig-ja, 1934: az Orsz. Termtud. Múz. ásvány-őslénytár o-a ig-ja, 1935: c. múz. ig., 1942: múz. ig. Múz. állása mellett 1916/17: a bpi Kertészeti Tanint. ásványtan és fiz. előadója, 1918: és 1919: a műegy. ált. kémiai tanszékén mint kisegítő tanárs. az analitikai kém. gyakorlatokat vez. 1923: ösztöndíjasként osztrák és ném. ásványtani és kémiai int-ekben, 1927. I–II: Grácban, VII–VIII: Norvégiában, 1928. I–III: Genfben, 1929: D-Afrikában, 1930: Marokkóban járt tanulmányúton. Kis- és Nagybánya, a Lahocza hegy, Rudabánya, Vaskő, a Velencei-hg. ásványait dolgozta föl, hazai ásványokat elemzett. 1922 óta foglalkozott kristálytannal, kristályoptikával és a kőzetek vegytanával, alaki és fiz. tulajdonságainak megállapításával. Több új ásványt fedezett föl. – 1936: a SZIA IV. o. tagja. – M: Mangánérctelepek és mangánércek technikai felhasználása. Bp., 1910. – Gömörmegyei ásványok chemiai elemzése. Uo., 1915. – A recski Lahocza hegy néhány ásványáról. Uo., 1925. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) – A XV. nemzetk. földtani kongressz. és afrikai tanulmányutam. Uo., 1931. – Utazásom Marokkóban. (A Kis Akad. kvt-a 12.) – Emlékbeszéd Dr. Zimányi Károly tb. tag fölött. Karcag, 1942. (Klny. Földt. Közl.): T.E.

SZIA tagajánl. 1936:20. – MÉL II:1096.