🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsindely
következő 🡲

Zsindely Endre (Bp., 1929. máj. 4.–Zürich, Svájc, 1986. ápr. 25.): ref. lelkész, egyháztörténész. – A sárospataki ref. koll-ban éretts., s jogi tanulm-it abbahagyva Bpen 1949/53: ref. teol. végzett 1953: a Ráday Kvtár munk. 1956 nyarán gyermekbénulásban megbetegedett. Orvosi kezelésre 1957: Zürichbe került, ahol annyira javult az állapota, hogy tolószékben ülve dolgozni tudott; a zürichi egy-en befejezte tanulmányait és drált. Svájcban maradt, 1970: a zürichi egy. hittud. karának kutató tanára. A többi között Bullinger svájci reformátor írásos örökségének föltárásával, J. G. Müller schaffhauseni teol. és tört.író. munkásságával és a svájci–m. egyh.tört-i kapcsolatokkal foglalkozott. Később a bpi Ref. Teol. Akad. egyháztört. tanára. 1985. XII: megbetegedett, néhány hónappal később egy svájci kórházban meghalt. Szentendrén nyugszik. – Írásai: Rebellion oder Religion? (Bp., 1977: Die Zürcher Dokumente zur Geschichte der Galeeren-Prediger), Szenci Molnár Albert és a m. késő-reneszánsz. (Szeged, 1978: Szenci Molnár Albert levelei Ludwig Luciushoz 1607-1610), müncheni Új Látóhatár (1974: 17. Batsányi Ny-Eu-ban. Kufsteini fogsága és következményei; 1978: 59. A m. prot. gályarabok szabadulása a zürichi és ny-eu-i tartózkodása 1676–77), Tanulm-ok a lutheri reformáció tört-éből. Luther Márton szül. 500. évf-jára. (Bp., 1984: 120. Luther és Bullinger Henrik), Svájc népeinek irodalma - svájci irodalom? (Bp., 1985: 245. Svájci–m. prot. kulturális kapcsolatok a tört. folyamán)  Bo.Gy. Borbándi 1992: 408.