🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsembery
következő 🡲

Zsembery Gyula, berzsenyei és zsemberi (Bártfa, Sáros vm., 1877. okt. 24.–Bp., 1958. szept. 15.): ügyvéd, a Községi Takarékpénztár ügyésze, a Testnevelési Főiskola tanára. – Zs. István bátyja. A bpi Tud.egy. jogot végzett, rendszeresen sportolt, 1899: drált. Joghallg. korában a diákmozgalmak egyik vez., az Egyetemi Általános Segítő Egyes. és az Egyetemek Kórház Egylete ifj. eln. 1898: a Községi Takarékpénztár jogügyi oszt. munk., 1904: ügyvédi vizsgája után ügyésze. Az 1914/8. háborúban a 12. hadtest tüzértisztjeként az orosz és az olasz fronton harcolt, t. tüzérszázadosként szerelt le. – 1921: a Ker. Pénzint. Tisztviselők Orsz. Szöv. alapító aleln., majd eln. utóbb tb. eln. 1924: a →Magyar Cserkészszövetség főtitkára, 1933-ig üv. aleln.; a vitorlázó repülés bevezetője, a vízicserkésztelep és cserkészház létrehozója. 1927–: a Testnev. Főisk. térképolvasás, a cserkészet és turistaság tárgykör előadója, 1930–: tanára. – 1895: a M. Turista Egylet (MTE) tagja, 1904–06, 1923–25: választm. tagja, 1926:–28: aleln., 1929–30: üv. aleln. 1935: tb. eln.; 1897: MTE Egy-i Oszt. intézője. A M. Turista Szöv. 1922: titkára, 1923: főtitkára, 1930: másodeln., 1933–1943. VI: üv. eln., az Orsz. Testnev. Tanács, az Idegenforgalmi Tanács, az Orsz. Sport Közp. és a Nemzeti Sport Biz. tagja; a bánkúti menedékház létesítője. – Cserkészvezetőként  10 tiszti vezetőképző tábort, közte 1927: az első vízi vezetőképző tábort vezette. 1929: a keszthelyi vízi vezetői tábor parancsnoka. 1931: Prágában a Szláv Nemzeti Nagytáboron résztvevő m. csoport, 1939/44: a Sajtókamara kiadói szako. tagja, a Ker. Pénzint. Tisztviselők Orsz. Szöv. eln., a M. Cserkészszöv. tb. társeln., a M. Síszöv. aleln., a Budai Csónakázó Egyes. eln., stb. – Írásai: Egyetemi Lpk (1897/99), Turisták Lpja (1899: 2 nap a Vértesben; 1901: Kirándulásom a Csóványosra, 939 m. [Klny. is], Magános bolyongás a Magas Tátrában [Klny. is]; 1922/23, 26, 29/31, 33/34, 36, 38), M. Pénzügy (1903), kolozsvári Egyetemi Lpk (1906), M. Cserkész (1926), Az öregcserkészet útjain. (Bp., 1929: Gyakorlati öregcserkész élet), Fiatal magyarság. (Uo., 1930), M. sport alm. (Uo., 1930: A m. turistaság az 1929. évben; 1931: A turistaság 1930-ban; 1936: Turistaság; 1937: Turistaság), Az első m. sportorv. tanf. előadásai. (Uo., 1931: Az evezésről; Testnev. a cserkészmozg-ban), Orsz. m. turistakiállítás Bp., 1931. (Uo., 1931: A turisták és vadászok érdekellentéte), A m. sísport. 1. köt. (Uo., 1933: Erdély síterepei), A Csodaszarvas jamboreeja. (Uo., 1934: Vízicserkészek a jamboreen), A M. Turista Szöv. vezetőképző tanf. kompendiuma. ([Uo., 1936]: Térképolvasás és tájékozódás; 50 kérdés és felelet a m. turistaföldr. köréből; A turistaság rokonmozgalmai), Az ember és a hegy ... (Uo., 1938: Sport-e a turistaság? Vezetői gyakorlatok rendezése), M. turista lex. (Uo., 1941, főmunk.), Jogtud. Közl., M. Turista Értesítő, M. Turista Szöv. Hivatalos Értesítője, Turista Közlöny, Ügyvédek Lapja. – Ajánlása: Stiassny István: Diákturisták zsebkve (Bp., [1932]). Bevezette: Polgárdy Géza: A Velencei tó és a Velencei hegység kalauza. (Uo., 1938). Előszava: Gerritsen Vilmos, ifj.: Farkaskölykök kve. (Uo., 1928) – M: 1. A fertő-balatoni útunk. Bp., 1914. – 2. 1000 kilométer a hazai vizeken. Uo., [1921?] (s.v. Zsemberi!) – 3. Az evezés és a rokonsportok. (A jártassági vizsgák kézikve) + Manno Leonidas: A nemzeti stadion ügye. 2. kiad. Uo., 1921. – 4. M. Cserkész naptára 1926. Az igazolt csapatok, tisztek, s.tisztek adataival. Szerk. Temesi Győzővel. Uo., 1926. (A M. Cserkész kvei 79-80.) – 5. A m. cserkészek nemz. nagytáborának emlékkve (1926. VII. 9 - 21.) Szerk. Sík Sándorral. Uo., 1927. – 6. A M. Cserkészszöv. legutóbbi évei. legutóbbi évei. S. a. r. Sztrilich Pállal, Zsembery Gyulával. Uo., 1928. – 7. Turista térképismeret. Uo., 1936. (Melléklet a Turista Élethez) (2. kiad. Szövetségi túravezetők kvtára 3.) – Bpen 1898. VI. 18:az Egyetemi Lapok fel. szerk.; 1912. VII. 21. –1914: az Evezés fel. szerk.; 1919. XI. 1. – XI. 30: a Ker. Pénzint. Tisztv. kéthetenkénti lapja a Magyar Korona fel. szerk.; 1922. IV. 29.–1923. XII: a Turisták Lapja szerk., 1924. VI. 1. – 1928. XII. 1?: a Vezetők Lapja fel. kiadója, , 1927: a Magyar Cserkész szerk. 1936–1943?: Turista Értesítő havilap kiadója. 88

Kempelen 1932: XI: 208. – Ki kicsoda? [1937?]: 933. – Gerő 1940: 238. („ősrégi magyar nemességük megerősítése mellett, címer adományozás. Ischl, 1900. júl. 26.”) – Ker. m. közél alm. 1940. II: 1214. – Sajtókamara évkve. Bp., Uo., 1940 1943: 216. (*1887!) (L: III., Vend u. 20.) – Polgárdy. Uo., 1941: 229. Arck. – Kemény. Uo., 1942: 74, 177. – Viczián 1995:159. (1958.) – Gulyás gyűjt.

Zsembery István, berzsenyei és zsemberi (Bp.,1879. jún. 26.–Bp., 1942. jún. 26.): ügyvéd, főispán. – Zs. Gyula öccse. A bpi Tud.egy. jogot végzett, dr-rá avatták, hallg. korában a Diákotthon és az Egy. Kórházegylet egyik alapítója. Ügyvédi okl-e megszerzése után Bpen nyitott irodát. 1910–: az Orsz. Kat. Népszöv. és a Központi Kat. Kör alelnöke. 1910?–15: a →Corda Fratres nemzetk. diákszöv. hazai elnöke, 1917-ig a →Mensa Academica aleln., az Egyetemi Segítő Egyes. elnöke. Sáros, majd Sopron vm. tb. tiszti főügyésze; 1917 tavaszán ’ősdiákvezér’ társaival együtt a katonadiákok távolították el a diákmozgalomból. 1914: a háború elején a harctéren szolgált, 1917–18: az időközi választáson Érsekújvár ogy. képviselője, az államkincstár képviseletében az Orsz. Kat. Kongruatanács tagja. 1921: Sopron város, Sopron–Moson és Pozsony vm. kormánybiztos főispánja. 1919. IV–: a kommün alatt 106 napon át túszként fogva tartották. 1928: a Magánalkalmazottak Biztosító Int. (MABI) eln.,  1932–42: az →Actio Catholica

szervezési szakosztályának eln-e. 1938: a bpi →Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus egyik szervezője. – Cikke: Egyetemi Lapok (1897/98). – M: M. kat. alm. 1–5. évf. 1927–1931. Szerk. Gerevich Tiborral, Lepold Antallal. Bp., 1926–31. (5.000 péld.) – 1903. I–IV: Az Egyetem kolozsvári diáklap bpi b. munk.; 1904. III. 5–VII. 24, 1905. I. 22–I. 29: és 1913. IV. 30–1917. I. 31: a bpi Egyetemi Lapok főszerk-je, 1904. XI. 6–XII. 25: Kéthly Endrével szerk-je, 1909. XII. 25–1913. IV. 15: szerk-je, 1914. IV. 30–1917. I. 31: Hindy Zoltánnal főszerk-je és kiadója; 1905. XI. 5: a Kolozsvári Egyetemi Lapok szerk. biz. tagja; 1927–: az Új Lap napilap munk. 88

Ország–Világ 1905:807. (Arck.); 1916:269. (Magyary Béla) (Arck.) – MTC 1918:44. – Corvina 1927/31. – Bp. tvhat. vál. 1930. névjegyzéke 49:4. – Gellért–Madarász 1932:610. – Kempelen XI:208. – Gerő 1940:238. („ősrégi magyar nemességük megerősítése mellett, címer adományozás. Ischl, 1900. júl. 26.”) – Ker. m. közél alm. II:1215. – Esti Kurir 1942. VI. 27. – M. Kat. Akció 1942:7. sz. Arck., nekr. – Nemz. Újs. 1942. VI. 28. – Székely Nép 1942. VI. 28. – Viczián 1978:12. (27.) – Viczián 1995:1858. – Viczián 2002:353.