Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zorcsics


Zorcsics Márk (†)1689?): fölszentelt szvidnici görögkatolikus püspök. – Zorcsics Pál öccse. 1685–88: zágrábi rítus-vikárius. Az első szerb g.k. pp., aki nem volt szerz., ezért a szerz-ek lázongtak kinevezése ellen. Utóda 1689: Popovics Izaiás.

Spomenica Kalendar Zágráb, 1931. – OS 1974:176.

Zorcsics Pál (Szentiván-Zsabno, ?–Márcsa, 1685. jan. 23.): fölszentelt görögkatolikus püspök. – Bolognában tanult. 1671: a p.  plataeai, a kir. szvidnici cpp-ké nevezte ki, Rómában szentelték fel, és feladatul kapta az egyesült szerbek gondozását. Visszatérésekor tiszteletet és engedelmességet fogadott a zágrábi r.k. pp-nek, akinek ő „vikáriusa és kisegítője”. Ettől fogva a →kőrösi görögkatolikus püspökség alapításáig a szvidnici cpp-ök a délvidéki egyesült szerbek pp-ei és a zágrábi r.k. pp. rítus-vikáriusai voltak. ~ 1673: vsz. a Hitterjesztési Kongr. megbízásából Komáromba utazott. Lippay György esztergomi érs. kezdeményezésére a jezsuiták az itt élő rácok körében már évek óta uniós munkát végeztek, ~nak sikerült őket megnyerni az uniónak. Komáromban rác kat. közösség alakult. A komáromi rácok azonban utóbb elmagyarosodtak, egyben lat. szert-ra is tértek. ~ 1680: Zágrábban g.k. papnev. int-et alapított, mely kezdetben csupán kisszem. volt, később teljes értékű intézménnyé fejlesztették ki. Fenntartására ~ megszerezte a pribicsi birtokot. Utóda az öccse 1685: Zorcsics Márk. P.I.

Spomenica kalendar 1933. (Janko Simrak: P. Z. marčanski vladika) – Regnum 1936:173.